modderkolk wijchen mailinfo@modderkolk.nl modderkolk wijchen telefoon024 – 648 64 00 Inloggen
Modderkolk techniek wijchen

Rioleringen

Als er iets is dat je als gemeente wilt voorkomen, dan is het dat burgers te maken krijgen met overlast vanwege gebrekkig rioolbeheer. En voor goed functionerende rioleringen is de beschikbaarheid van installaties essentieel.

Bijna alle gemeentes in de regio besteden het onderhoud van hun rioleringsinstallaties daarom uit aan Modderkolk. Wij zijn namelijk een van de weinige installatiebedrijven die alle benodigde disciplines in huis hebben om gemeentes volledig te kunnen ontzorgen.

Onderhoud en beheer

Door het onderhoud aan uw rioleringen onder te brengen in een contract, heeft u als gemeente nauwelijks omkijken meer naar uw rioolbeheer én verlaagt u uw onderhoudskosten. Aan de hand van vooraf vastgelegde service levels (bijvoorbeeld responstijden in het geval van storing) coördineren wij zowel uw reactief als proactief onderhoud.

Renovatie en aanleg

Naast rioolbeheer binnen onze eigen regio, verzorgen we de renovatie en aanleg van rioolgemalen door heel Nederland. Ook hierbij levert onze multidisciplinaire aanpak enorme efficiencywinst op. Als gemeente hoeft u namelijk niet langer afzonderlijke elektrotechnische, werktuigbouwkundige en bouwkundige bestekken op te stellen, maar hebt u één aanspreekpunt voor het complete traject.

Met Modderkolk kunt u rekenen op:

  • Hogere beschikbaarheid tegen lagere kosten
  • Eén aanspreekpunt voor elektrotechnische en (werktuig)bouwkundige kwesties
  • Korte responstijden bij storingen

Bekijk ook onze diensten:

×