modderkolk wijchen mailinfo@modderkolk.nl modderkolk wijchen telefoon024 – 648 64 00 Inloggen
Modderkolk techniek wijchen

Energiemanagement

De energierekening én de CO2-uitstoot verlagen. Welke organisatie wil dat nu niet? Door het energieverbruik van elektrotechnische installaties te analyseren en optimaliseren is vaak heel wat (milieu)winst te boeken.

Daarom levert Modderkolk ook diensten op het gebied van energiemanagement. Daarbij beperken we ons niet alleen tot evidente zaken als slimmer omgaan met verlichting, het niet onnodig aan laten staan van machines of een constant toerental bij variabele belasting. We kijken ook naar minder voor de hand liggende oorzaken van energieverspilling, zoals harmonische vervuiling, en brengen het verbruik per installatiedeel voor u in kaart.

Modderkolk optimaliseert uw energieverbruik in vijf stappen:

  1. Meting: energieverbruik van uw elektrotechnische installaties in kaart brengen
  2. Analyse: oorzaken van energieverspilling achterhalen
  3. Plan: maatregelen voorstellen om het energieverbruik terug te dringen
  4. Toetsing: doorrekenen in hoeverre deze maatregelen rendabel voor u zijn
  5. Implementatie: doorvoeren van rendabele maatregelen

CO2-prestatieladder

Modderkolk is gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder. Dit is een instrument om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen. Hierbij kan worden gedacht aan energiebesparing, efficient materiaalgebruik en inkoop van duurzame energie. Modderkolk heeft haar eigen CO2-footprint en bijbehorende reductiedoelstellingen in kaart gebracht middels een energiemanagementverslag. Dit verslag wordt jaarlijks ge-update en geeft op een open, eerlijke en overzichtelijke wijze inzicht in onze totale directe CO2-emissie. Daarnaast wordt ieder half jaar een actuele CO2-emissie-inventaris op onze website gepubliceerd.


Watermanagement

modderkolk-diensten-watermanagement

Waterschappen, gemeentes en Rijkswaterstaat worden steeds meer afgerekend op resultaat. Burgers verwachten dat u uw taken op het gebied van watermanagement op een kostenbewuste manier uitvoert. En terecht natuurlijk.

meer...

Industrie

modderkolk-diensten-industrie

De efficiency van productieprocessen kan het verschil bepalen tussen winst en verlies. Zeker in economisch zware tijden. Nederlandse industriële bedrijven steken op dit moment dan ook veel energie in het behoud van hun concurrentiepositie.

meer...

Gezondheidszorg

modderkolk-diensten-gezondheidszorg

De kwaliteit verhogen én de kosten verlagen? Veel organisaties vinden het al moeilijk om één van deze twee doelstellingen te behalen. Maar er is een sector waarin organisaties geacht worden beide te realiseren. De gezondheidszorg.

meer...

×