modderkolk wijchen mailinfo@modderkolk.nl modderkolk wijchen telefoon024 – 648 64 00 Inloggen
Modderkolk techniek wijchen

Inspecties

Natuurlijk. Een NEN 3140 inspectie voer je uit om er zeker van te zijn dat elektrotechnische installaties voldoen aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften.

Maar daarnaast kunt u met deze inspecties ook de performance van uw organisatie verbeteren, zeker als ze onderdeel zijn van een bredere risico-inventarisatie.

Modderkolk is een erkend specialist in NEN-inspecties. Ook kunnen wij u helpen bij het opstellen van een Plan van Toezicht, en bij het uitvoeren van maatregelen die uit een inspectie voortvloeien.

Waarom periodieke inspecties?

  • Hogere betrouwbaarheid, kwaliteit en veiligheid van uw elektrotechnische installatie
  • Veiligere werkomgeving door systematisch onderzoek naar risicofactoren
  • Erkend rapport als bewijsstuk voor verzekeraars en Arbeidsinspectie bij een ongeval
  • Realistisch beeld van de status van installaties en daarmee inzicht in toekomstige investeringen
  • Inspectieresultaten leiden mogelijk tot besparingen op energieverbruik

Watermanagement

modderkolk-diensten-watermanagement

Waterschappen, gemeentes en Rijkswaterstaat worden steeds meer afgerekend op resultaat. Burgers verwachten dat u uw taken op het gebied van watermanagement op een kostenbewuste manier uitvoert. En terecht natuurlijk.

meer...

Industrie

modderkolk-diensten-industrie

De efficiency van productieprocessen kan het verschil bepalen tussen winst en verlies. Zeker in economisch zware tijden. Nederlandse industriële bedrijven steken op dit moment dan ook veel energie in het behoud van hun concurrentiepositie.

meer...

Gezondheidszorg

modderkolk-diensten-gezondheidszorg

De kwaliteit verhogen én de kosten verlagen? Veel organisaties vinden het al moeilijk om één van deze twee doelstellingen te behalen. Maar er is een sector waarin organisaties geacht worden beide te realiseren. De gezondheidszorg.

meer...

×