Stuw watermanagement Modderkolk elektrotechniek publieke sector
Modderkolk industrie Nooteboom elektromonteur elektrotechniek
industrie Modderkolk elektromonteur elektrotechniek Nooteboom

Milieu

Modderkolk streeft naar een eeuwig florerend bedrijf. Dat vraagt om een duurzame filosofie. Wij noemen die ‘De kunst van techniek’. Kort samengevat houdt deze visie in dat mensen in hun werk altijd optimaal gebruik maken van tijd, geld en energiebronnen. Dat is winstgevend, want het levert gemak en zekerheid op, terwijl het tijd-, geld- en milieuverspilling voorkomt. Als onderdeel van deze duurzame filosofie, voelen wij ons verantwoordelijk voor een verantwoord evenwicht tussen de winstdoelstelling die we als bedrijf nastreven en onze inzet voor het milieu en de maatschappij om ons heen.

Beheersing van CO2-uitstoot

De beheersing en verlaging van onze eigen co2-uitstoot, speelt hierbij een belangrijke rol. Co2 komt vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen zoals kolen, gas, olie en hieraan gerelateerde voertuigbrandstoffen zoals diesel en benzine en is de belangrijkste veroorzaker van het mondiale broeikaseffect (opwarming van de aarde). Daarnaast is co2 een voor mens en dier giftig gas waarvan de concentratie in de lucht om ons heen, alleen al in de afgelopen 50 jaar, verdrievoudigd is. Ieder individu kan bijdragen aan de reductie van de co2-uitstoot. Dit betreft enerzijds beperken van de directe uitstoot door eigen energieverbruik (verwarming, autogebruik, vliegverkeer) en anderzijds beperken van het indirecte energieverbruik door bewuste inkoop van materialen en diensten (zoals inkopen van duurzaam opgewekte energie). Modderkolk heeft voor haar bedrijf een energiemanagementsysteem opgezet. De co2-voetafdruk is hier een belangrijk onderdeel van. Vanuit het inzicht wat hieruit ontstaat zoeken we voortdurend naar reductiemogelijkheden van onze eigen co2-uitstoot. De co2-voetprint en reductiemogelijkheden worden nader omschreven in het energiemanagementverslag.