modderkolk wijchen mailinfo@modderkolk.nl modderkolk wijchen telefoon024 – 648 64 00 Inloggen
Modderkolk techniek wijchen

Modderkolk nu ook KIWA gecertificeerd volgens BRL-K14020/01

25 augustus 2016 -

In ons waterrijke land maken we in het (afval)waterbeheer gebruik van een groot aantal pompen en gemalen. Die moeten regelmatig worden onderhouden om hun functie goed te kunnen blijven vervullen. Met de Kiwa-procescertificatie-regeling volgens BRL-K14020 wordt een hoog kwaliteitsniveau in de markt zichtbaar gemaakt.

Onderhoudsbedrijven die aan dat kwaliteitsniveau voldoen kunnen hiervoor bij Kiwa Nederland B.V. een procescertificaat verkrijgen. Dit procescertificaat is het bewijs van een gerechtvaardigd vertrouwen van Kiwa in de kwaliteit van het geleverde onderhoud en de kwalificaties van de onderhoudstechnici.

Modderkolk heeft begin augustus j.l. een auditor van de KIWA op bezoek gehad voor een onderzoek of wij aan de strenge eisen van het kwaliteitssysteem voldoen. Wij kunnen met trots melden dat wij ons, met ingang van 1 september aanstaande, officieel  een KIWA  BRL-K14020/01 gecertificeerd bedrijf mogen noemen.

Klik hier voor het certificaat

×