modderkolk wijchen mailinfo@modderkolk.nl modderkolk wijchen telefoon024 – 648 64 00 Inloggen
Modderkolk techniek wijchen

De verbetermotor van Modderkolk!

11 september 2017 -
De verbetermotor van Modderkolk!

Mensen zijn tegenwoordig visueel ingesteld en bekijken liever een afbeelding of video dan dat ze een (lange) tekst moeten lezen. Ik ben zelf een groot voorstander van visualiseren omdat je op deze manier kernachtig en samenvattend een effectieve boodschap kan overbrengen naar de ontvanger.

Wanneer er nieuwe medewerkers in dienst treden bij Modderkolk, volgen zij de eerste dagen een introductieprogramma; van het omgaan met het softwarepakket voor het registreren van uren tot en met een introductie in de veiligheidsrichtlijnen van Modderkolk. Tijdens het uitvoeren van verbeterprojecten op de werkvloer kwam ik er steeds meer achter dat nieuwe medewerkers goede ideeën hebben met betrekking tot het inrichten van hun dagelijkse werkzaamheden. Schoolverlaters brengen de theorie in de praktijk en medewerkers met ervaring leggen al snel een link tussen de huidige werkzaamheden en de uitgevoerde werkzaamheden bij een vorige werkgever. Dit was voor mij reden genoeg om voor een plekje te gaan in het introductieprogramma; ‘’introductie in de Lean en continu verbetertechnieken’’.

Ik ben zelf een persoon welke meer waarde hecht aan effectieve visualisatie dan aan een powerpoint presentatie met 30 slides. Om deze reden is bovenstaande A1 poster ontstaan, ook wel de verbetermotor van Modderkolk. Deze poster bestaat uit 5 ‘hoofd’pijlers welke leiden tot het gezamenlijk inzichtelijk maken en bespreken van de huidige prestatie en samen te bepalen hoe deze continu te blijven verbeteren.

  1. Training en ontwikkeling

Modderkolk wilt graag haar medewerkers continu trainen en ontwikkelen. Dit gebeurt natuurlijk in de vorm van de eigen interne bedrijfsschool, waar elk jaar 7 nieuwe leerlingen een opleiding tot elektromonteur volgen in combinatie met het direct in de praktijk brengen van de opgedane lesstof. Buiten de bedrijfsschool vinden er nog interne trainingen plaats zoals: Lean, projectmanagement, persoonlijke effectiviteit, effectief leiderschap en situationeel leiderschap.

  1. Betrokkenheid

Zonder betrokken medewerkers wordt het lastig om de klant goed te bedienen en tevreden te houden. Het creëren en onderhouden van een continu verbeter cultuur is dan ook het grootste doel. Een van de manieren waarop medewerkers worden gestimuleerd om mee te denken (en doen) over verbeteringen is het verbeterbord. Dit oude ideeën bus principe maakt het voor iedere medewerker mogelijk om problemen waar tegenaan gelopen wordt op te schrijven of ideeën ter innovatie te delen met de groep. Meer over dit onderwerp te lezen op: https://www.modderkolk.nl/nieuws/verbeterbord/ Hoe groter de groep van betrokken medewerkers, hoe meer verbeteringen kunnen worden geïdentificeerd en gerealiseerd !

  1. Procesverbetering

Processen dienen ondersteunend te zijn in het zo efficiënt mogelijk uitvoeren van dagelijkse werkzaamheden voor medewerkers binnen een organisatie. Binnen Modderkolk heb ik hier een PDCA cyclus voor opgesteld als leidraad voor de verschillende fasen binnen een verbeterproject.

PDCA-cyclus Modderkolk Lean

Plan

De plan-fase bestaat uit het kiezen van een proces en het samenstellen van een team waarmee verbeteringen gerealiseerd kunnen gaan worden. Het is zaak om dit team samen te stellen vanuit meerdere invalshoeken: (interne) leverancier, proceseigenaar en de (interne) klant.

Do

Tijdens het doorlopen van de do-fase wordt er een valuestream sessie georganiseerd. Tijdens deze sessie brengen we het gekozen proces van A t/m Z in kaart; elke processtap wordt benoemd en d.m.v. een post-it in de juiste volgorde op de muur geplakt. Na het identificeren van het huidige proces worden de verspillingen/knelpunten benoemd; waar lopen we continu tegenaan? Welke zaken kunnen we oppakken om frustraties te elimineren en het proces weer soepel te laten verlopen ?

Om de prioriteit in te delen gaan we na het inventariseren van de knelpunten de verhouding bepalen tussen de impact en de haalbaarheid van het oplossen van dit knelpunt. Hieruit volgt de prioriteit.

Check

Gedurende de check-fase wordt bevestigd of het genoemde knelpunt ook daadwerkelijk zorgt voor verspilling in het proces. Op verschillende manieren wordt de huidige situatie in kaart gebracht van het knelpunt; deze gegevens kunnen uit het systeem komen en dienen anders handmatig te worden bijgehouden. Tijdens het uitvoeren van de A3 worden er verbetermaatregelen ingesteld op de verschillende kernoorzaken van de knelpunten. Door middel van een performance bord (wekelijks dashboard met gegevens over huidige prestatie) wordt de situatie structureel meetbaar gemaakt en gehouden.

Act

Door het opstellen van een performance bord wordt geborgd dat de ingestelde maatregelen vanuit de A3 ook daadwerkelijk effect hebben. Mocht dit effect uitblijven wordt er bijgeschakeld en gekeken naar andere verbetermaatregelen.

  1. Projectbeheersing

Zonder het beheersen van projecten lopen we onnodig risico. Om deze reden stelt Modderkolk graag een projectplanning op in samenwerking met (onder)aannemers en opdrachtgevers. Het grote voordeel hiervan is dat er gezamenlijk nagedacht wordt over mogelijke valkuilen in het project en er voorwaarden aan elkaar gesteld kunnen worden voor het, in een logische en zo efficiënt mogelijke volgorde, uitvoeren van de werkzaamheden. De dagelijkse bespreking en gezamenlijke opvolging van de planning maken uiteindelijk het verschil tussen een succesvol of niet succesvol project.

  1. Genchi Genbutsu

Verwijst naar: ‘’zien wat er daadwerkelijk gebeurt op de echte plaats’’. Na jaren van focussen en verbeteren in administratieve processen, is er inzicht ontstaan in het verbeteren op de werkvloer. De hoofdactiviteiten vinden immers plaats op locatie bij de klant, dus waarom zouden we niet juist daar verbeteringen realiseren?

Door de regelmatige inzet van stagiaires vanuit de HAN/Avans wordt hier structureel aandacht aan gegeven door middel van het observeren van projecten en werkzaamheden op de werkvloer.

 

Voor alle pijlers geldt: Meten is Weten!

 

Auteur:   Nick de Beijer – Verbeterspecialist Modderkolk

×