modderkolk wijchen mailinfo@modderkolk.nl modderkolk wijchen telefoon024 – 648 64 00 Inloggen
Modderkolk techniek wijchen

Inspectora: Modderkolk gaat digitaal!

26 juni 2017 -
Inspectora: Modderkolk gaat digitaal!

Sinds een aantal maanden maakt Modderkolk gebruik van de inspectietool Inspectora. Een tool die ontwikkeld is om digitaal inspecties te kunnen uitvoeren en rapporteren. 

De techniek ontwikkelt zich continu. Digitale gegevens worden steeds belangrijker en het verhogen van de efficiëntie aan de hand van slimme apparatuur komt steeds vaker voor. Vanuit deze visie en het snel paraat willen hebben van gegevens, is ook Inspectora ontwikkeld.

Inspectora maakt het mogelijk om NEN3140 inspecties conform SCIOS uit te voeren en direct digitaal te verwerken. De inspectiemanager  kan iedere klant en de daarbij behorende objecten, verdelers, productielijnen,  machines en gebouw gebonden installaties en  inspectieplannen opslaan. Vervolgens kunnen deze gegevens geüpload worden naar een Ipad, zodat de inspecteur deze gegevens ook op locatie kan bekijken en gebruiken.

Hoe werkt het?

Zodra er tijdens een inspectie een gebrek wordt geconstateerd, kan de inspecteur een foto van het gebrek maken met zijn Ipad en deze direct in Inspectora opslaan. Op deze manier is het direct duidelijk hoe het gebrek er uit ziet. Vervolgens kan er door middel van sneltoetsen aangegeven worden welk gebrek het precies is en wat het advies kan zijn om het te herstellen.

De verzamelde informatie kan dagelijks geüpload worden en aan het eind van de inspectie omgezet worden in een digitale inspectie rapportage. De rapportages zijn allemaal op dezelfde manier opgebouwd, zodat het advies richting de klant altijd eenduidig en helder is.

Waarom gebruiken wij Inspectora?

Inspectora zorgt er voor dat onze inspecteurs efficiënter kunnen werken en daarmee dus tijd besparen. Daarnaast werken wij met meerdere inspecteurs, waardoor de rapportages voorheen niet altijd eenduidig waren. Door Inspectora geeft elke inspecteur op nagenoeg dezelfde manier zijn bemerkingen aan en volgt er een eenduidige rapportage. Ook onze klanten weten hierdoor beter het inspectierapport te lezen en te verwerken.

Hoe ziet de toekomst van deze tool eruit?

Zoals eerder aangegeven is Inspectora ontstaan vanuit het idee dat techniek zich ontwikkelt en digitalisering niet te stoppen is. Ontwikkelaar Jay Smeekes is, in samenspraak met onze inspectiemanager Sjaak Jansen, dan ook continu bezig met het verbeteren van deze inspectietool. Zo wordt er op dit moment gewerkt aan het optimaliseren van de tool, waardoor een completer inspectieplan voorafgaande aan de inspectie in Inspectora opgezet kan worden. Tevens staat op de planning om de inspectieplannen en inspectierapporten digitaal ter beschikking te stellen aan onze klanten in een web omgeving. Hierdoor is alle informatie ook voor de klant snel paraat.

Inspectora inspectietool digitale inspecties uitvoeren Inspectora, op locatie inspecties uitvoeren

 

×