modderkolk wijchen mailinfo@modderkolk.nl modderkolk wijchen telefoon024 – 648 64 00 Inloggen
Modderkolk techniek wijchen

Grotere capaciteit gemaal Muzels ter voorkoming wateroverlast.

11 januari 2017 -
Grotere capaciteit gemaal Muzels ter voorkoming wateroverlast.

Gemaal Muzels (nabij Zwinderen) ondergaat een flinke opknapbeurt, zodat het bijdraagt aan vermindering/voorkoming van wateroverlast in het gebied tussen de Verlengde Hoogeveens Vaart en de Hooge Stoep. Door de vernieuwing wordt de capaciteit van gemaal Muzels 1,5 keer zo groot (1500 liter water per seconde) en kan het meer water vanuit het gebied de Muzels (gebied ten noorden van het gemaal) in de Verlengde Hoogeveense Vaart pompen. Als het werk volgens planning verloopt, zijn de werkzaamheden op 16 december gereed en kan het vernieuwde gemaal aan de slag.

De investering voor de aanpassing van het gemaal stond de komende jaren eigenlijk nog niet in de begroting van het waterschap. Maar door bijeenkomsten en gesprekken met bijvoorbeeld dorpsbewoners en grondeigenaren in de regio, werd de noodzaak voor snelle maatregelen in het gebied duidelijk”, vertelt bestuurslid Ria Broeze van waterschap Vechtstromen. “Er treedt te vaak wateroverlast op in het gebied, met klachten tot gevolg. We vervroegden daarom onze investeringen om snel tot actie over te kunnen gaan. De opknapbeurt van dit gemaal is één van de maatregelen”.

Werkzaamheden
Bosman Watermanagement, Aannemingsbedrijf Dubbink en Modderkolk werken ieder aan een deel van het gemaal. Denk bijvoorbeeld aan verzwaring van stroomkabels en de vervanging van pompen en de elektrotechnische installatie. Bij de uitmonding van het gemaal zijn ook werkzaamheden zichtbaar. De plaatsing van een damwand voorkomt hinderlijke stroming voor de scheepvaart op de Verlengde Hoogenveense Vaart.

Achtergrond
In het kader van het landinrichtingsproject Mars en Westerstroom is het gebied rondom de boswachterij Gees heringericht. De hoofddoelstelling was om de verdroging in de boswachterij tegen te gaan en 700 hectare nieuwe natuur te creëren rondom de Geeserstroom (Drenthe). Om het landbouw gebied voldoende droog te houden is in 1998 gemaal Muzels gebouwd. De gronden voor natuur werden in 2005 aan het agrarisch gebruik onttrokken en ingericht voor de ontwikkeling van natte natuur met als streefbeeld het landschap van rond het jaar 1900. Na de uitvoering van de werkzaamheden is het nieuwe natuurgebied in beheer overgedragen aan Staatsbosbeheer.

De afgelopen tijd werd door grondeigenaren en dorpsbewoners in toenemende mate geklaagd over het gebied en de ontwikkelingen in het gebied. De klachten hadden één gemene deler: “het is te nat”. In opdracht van de provincie Drenthe werken Prolander, Plaatselijk belang Gees, Staatsbosbeheer, gemeente Coevorden en waterschap Vechtstromen samen aan oplossingen. Waterschap Vechtstromen voerde al eerder enkele maatregelen uit om acute knelpunten in het gebied op te lossen. Door opschoning van een deel van de Geeserstroom en de Oude Maden zijn hier bijvoorbeeld de waterpeilen al gedaald. Verder is nu de capaciteit van gemaal Muzels versneld vergroot en worden individuele klachten opgepakt.

Bron: www.vechtstromen.nl

 

×