modderkolk wijchen mailinfo@modderkolk.nl modderkolk wijchen telefoon024 – 648 64 00 Inloggen
Modderkolk techniek wijchen

Nieuwe richtlijn luchtkwaliteit operatiekamers

27 februari 2014 -
Nieuwe richtlijn luchtkwaliteit operatiekamers

Dit jaar komt er een nieuwe richtlijn van de Werkgroep Infectie Preventie (WIP)betreffende de prestatie-eisen die aan de luchtkwaliteit op een operatiekamer worden gesteld.

In deze WIP-richtlijn, die voor de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) alshandhavingskader gebruikt zal gaan worden, wordt ook verwezen naar een nieuwe methodiek om de luchtkwaliteit vast te stellen. Deze methodiek zal worden omschreven in de VCCN (Vereniging Contamination Control Nederland) richtlijn RL-07. De nieuwe methode van prestatie-eisen is voor velen een trendbreuk in de richtlijnen omdat niet meer wordt voorgeschreven hoe het systeem eruit moet zien, maar meer wat de prestaties van het systeem dienen te zijn. Zowel de nieuwe WIP richtlijn als de nieuwe VCCN richtlijn is inmiddels als concept uitgebracht.

Samenwerking en kennis delen met TNO

Door TNO is een projectgroep “Technologiecluster Meten luchtkwaliteit op Operatiekamers” opgericht, waarbij op uitnodiging en initiatief van TNO vakspecialisten regelmatig bij elkaar komen om unieke TNO kennis overgedragen te krijgen met betrekking tot de achtergronden van de WIP-richtlijn, de methodiek voor het vaststellen van de luchtkwaliteit en het werken met prestatie-eisen. De “Technologiecluster Meten luchtkwaliteit op Operatiekamers” bestaat uit deelnemers van TNO, VCCN en een 8-tal vakspecialisten waaronder Modderkolk. De betrokken bedrijven zijn allen als lid van de brancheorganisatie VCCN betrokken bij de luchtkwaliteit van operatiekamers, hetzij als meetbedrijf, hetzij als leverancier, producent of adviseur. Ze delen dezelfde problematiek en kunnen bij de implementatie van de nieuwe richtlijnen en meetmethoden van elkaar leren.

Projectresultaten

Na afronding van het project kunnen de deelnemende meetbedrijven aan de hand van de nieuwe richtlijnen, op uniforme wijze, de luchtkwaliteit in operatie- en opdekkamers vaststellen.  Daarnaast kunnen deelnemende leveranciers, producenten en adviseurs van luchtbehandelingssystemen en meetapparatuur voor operatiekamers nieuwe systemen gaan ontwikkelen die beter aansluiten bij de nieuwe prestatie-eisen.

Op 27 september j.l. is de Technologiecluster bij elkaar geweest tijdens een bijeenkomst bij Modderkolk in Wijchen. Tijdens deze bijeenkomst zijn de eerste validatiemethoden, veldervaringen en conclusies gedeeld. Daarnaast zijn tevens alle, door de deelnemende specialisten aangeleverde verbeteringen en aanvullingen op de concept VCCN richtlijn RL-07, doorgenomen. Deze verbeteringen en aanvullingen worden ingediend bij de auteurs van de richtlijn.

×