modderkolk wijchen mailinfo@modderkolk.nl modderkolk wijchen telefoon024 – 648 64 00 Inloggen
Modderkolk techniek wijchen

Afvalwarmte als energiebron

22 april 2014 -
Afvalwarmte als energiebron

Wij denken continu met onze opdrachtgevers mee over de verbetering van hun bedrijfsprocessen. Een concreet voorbeeld hiervan is de inzet van afvalwarmte als energiebron. Dit levert de opdrachtgever in kwestie – een producent van semiconductors – niet alleen een kostenbesparing op, maar komt ook de duurzaamheid van de bedrijfsvoering ten goede. Door de nieuwe constructie wordt er jaarlijks 500.000 kilogram minder CO2 uitgestoten.

Bij de productie van semiconductors komt afvalwater vrij van ongeveer 30°C, dat normaal gesproken vernietigd wordt op een koeltoren. Voor de schoonmaakprocessen is echter demi-water nodig met een constante temperatuur van 21°C. Een temperatuur die voorheen werd verkregen door opwarming met aardgas. Een dergelijke situatie werpt de vraag op: kan die afvalwarmte niet worden gebruikt bij de opwarming van het benodigde demi-water?

Lagere kosten, minder CO2-uitstoot
Samen met de opdrachtgever hebben we eerst een business case opgesteld. Daaruit bleek dat het inderdaad mogelijk was om kosten te besparen én de CO2-uitstoot te verminderen. Vervolgens voerden we alle benodigde installatiewerkzaamheden uit om dit ook daadwerkelijk te realiseren. De plaatsing van een warmtewisselaar, de aanleg van leidingsystemen en de installatie van een transportpomp. Maar ook het aanpassen van de bestaande besturingen en regelingen voor het productieproces van demi-water.

Continuïteit productie gewaarborgd

Een complicerende factor bij dit specifieke project was dat de productieprocessen niet stil mochten komen te liggen. Daarom hebben we vooraf een uitgebreide risico-inventarisatie verricht. En hebben we de continuïteit gedurende de uitvoering gewaarborgd door noodvoorzieningen aan te leggen.

Ook iets voor uw organisatie?
De inzet van afvalwarmte als energiebron is natuurlijk breder toepasbaar. Veel industriële productiebedrijven kunnen op deze manier nog flinke besparingen realiseren. Maar ook bij rioolwaterzuiveringen zijn er mogelijkheden. Ziet u potentie voor de inzet van afvalwarmte binnen uw organisatie? Wij denken graag met u mee, dus neem vooral contact met ons op.

×