modderkolk wijchen mailinfo@modderkolk.nl modderkolk wijchen telefoon024 – 648 64 00 Inloggen
Modderkolk techniek wijchen

NXP bespaart een kwart miljoen m3 drinkwater

29 april 2015 -
NXP bespaart een kwart miljoen m3 drinkwater

Begin april 2015 heeft NXP Nederland haar milieu jaarverslag voor 2014 gepubliceerd. In het rapport staan alle feiten en cijfers betreffende de milieuprestaties van NXP Nijmegen. Uit deze cijfers blijkt dat de aanhoudende trend is dat NXP steeds groener wordt.

Zo werd de belasting voor het milieu – door het hergebruik van afvalwater van de ICN8 fabriek – enorm gereduceerd. De vervaardiging van chips vereist niet alleen veel elektriciteit, maar ook grote hoeveelheden drinkwater. NXP Nijmegen gebruikt ongeveer 1.250.000 m3 drinkwater per jaar, met name voor de productie van ultra puur water ten behoeve van het productieproces. Dit staat gelijk aan de drinkwater consumptie van 7000 huishoudens. In 2014 heeft NXP maatregelen genomen en geïnvesteerd in maatregelen om dit drinkwaterverbruik aanzienlijk te verminderen. Dit heeft een besparing van 20% opgeleverd, 250 miljoen liter water. Dit is gelijk aan het jaarlijkse drinkwaterverbruik van ongeveer 1350 huishoudens.

Ultra puur water
Ultra puur water is de meest kritische bedrijfsstof voor de semiconductor productie en dient aan bijzonder hoge kwaliteitseisen te voldoen. De continue analytische monitoring en bewaking van deze kwaliteit zijn vrij uniek in de wereld, in het design vergde dit dan ook veel aandacht. Initiatief, haalbaarheid en ontwerp zijn voor rekening van Modderkolk. NXP heeft de middelen ter beschikking gesteld en OVIVO heeft de uitvoering verzorgd. De verdere bedrijfsvoering is nu aan NXP.

Foto vlnr: Marc Roes, Bedrijfsvoerder NXP; Pieter Goossens, Budget beheerder NXP; Roel Schreuder, Uitvoerder OVIVO en Jacques Oostervink, initiatief en design Modderkolk

×