modderkolk wijchen mailinfo@modderkolk.nl modderkolk wijchen telefoon024 – 648 64 00 Inloggen
Modderkolk techniek wijchen

Smart Industry – “De klant radicaal centraal!”

12 juni 2017 -
Smart Industry – “De klant radicaal centraal!”

Afgelopen maand werd besproken dat Smart Industry  voor veel MKB-bedrijven lastig te implementeren is. Simon de Luij, directeur en eigenaar van Modderkolk, legt in Nijmegen uit hoe hij Smart Industry heeft toegepast binnen Modderkolk.

Bij Smart Industry wordt er vaak gedacht aan digitalisering en onderlinge koppelingen van apparaten, machines en de organisatie. Toch is dit alleen niet genoeg om Smart Industry goed te implementeren. Simon de Luij legt uit: “Door deze ontwikkelingen ontstaan nieuwe organisatie- en productievormen die flexibel, efficiënt en op maat diensten en producten leveren. Het succes van deze integratie staat of valt echter met de organisatie ervan.”

Vraaggericht

“Voor Smart Industry heb je slimme mensen nodig die bereid zijn slim samen te werken. Mensen die kennis en ervaring met elkaar uitwisselen, die een gedeelde ambitie hebben om oplossingen te bedenken.” Om deze visie te realiseren heeft Modderkolk in 2009 de organisatiestructuur geheel aangepast. “We wilden toe naar vraaggericht werken en denken. Ideaal hierbij: een organisatie die ‘vanzelf loopt’. Een eeuwig florerend bedrijf, met intrinsiek gemotiveerde medewerkers die plezier hebben in hun werk en waarbij de klant radicaal centraal staat.”

Voordat de organisatiestructuur aangepast werd, beantwoorden Simon de Luij en Bas Ceelen, mededirecteur Modderkolk, de vragen ‘Wat vinden we belangrijk?’, ‘Wat is er organisatorisch nodig om dat te bereiken?’ en ‘Welke concrete en resultaatgerichte ambitie koppelen we hieraan?’. De uitkomst op deze vragen: Het werk moet op een ‘natuurlijke’ manier rondom de klantwensen georganiseerd worden en er dient ruimte te zijn om nieuwe ideeën uit te proberen.

Klantteams

In overleg met de medewerkers ontstond de nieuwe organisatiestructuur van Modderkolk, bestaand uit klantteams.  Om de diversiteit in het klantenbestand overzichtelijk te houden, werden er drie focusgebieden benoemd; watermanagement, industrie en zorg.

Simon legt de kracht van deze klantteams uit: “Elk klantteam is een marktgerichte unit samengesteld uit specialisten van verschillende disciplines. Zo’n team richt zich op een specifieke klantgroep of branche en is daarvoor ook resultaatverantwoordelijk. Op deze manier is er directer contact met de klant én bundelen we kennis en ervaring waardoor we meer ‘slagkracht’ hebben om klanten op maat te bedienen.”

Financiële resultaten

Eerder vertelde Simon al dat het van belang is dat aan alle veranderingen die een bedrijf doorvoert een concreet doel moet worden gehangen. Het concrete financiële resultaat van de nieuwe organisatiestructuur van Modderkolk moest een verdubbeling van de omzet en verviervoudiging van de winst in vier jaar tijd opleveren. “Een stevige maar reële ambitie, die echter door de crisis werd geremd. We hebben er vijf jaar over gedaan”, aldus De Luij. “Ook niet slecht gezien de economische tegenwind.”

Helder communiceren

“Elkaars taal spreken bevordert de samenwerking en verheldert vragen, wensen en bedoelingen. Het voorkomt ruis tijdens overleg en in de uitvoering. Erg belangrijk, want meestal zijn we al in de ideeën- en ontwerpfase betrokken bij processen met een elektrotechnische component. We denken mee, benoemen (on)mogelijkheden en dragen alternatieven aan.” Communiceren moet je echter leren. Vandaar dat de Bedrijfsschool van Modderkolk een belangrijk onderdeel van de organisatie is. Medewerkers worden niet alleen opgeleid tot vakmannen binnen de elektrotechniek, maar ze leren ook helder te communiceren met klanten en collega’s.

De Luij: “Onze organisatie- en werkwijze is een bewuste strategie en een voortdurend groeiproces. Af is het nooit.”

 

Fotografie: Huub Luijten

×