modderkolk wijchen mailinfo@modderkolk.nl modderkolk wijchen telefoon024 – 648 64 00 Inloggen
Modderkolk techniek wijchen

Warmtenet Hengelo; restwarmte verwarmt hele wijken!

29 mei 2017 -
Warmtenet Hengelo; restwarmte verwarmt hele wijken!

Duurzame warmte en warm tapwater leveren aan woningen en bedrijven is mogelijk. Hoe? Door middel van warmtenetten.

Een warmtenet is een energieconcept dat zich richt op centrale opwarming van water aan de hand van restwarmte. Een netwerk van goed geïsoleerde ondergrondse leidingen brengt het opgewarmde water via tussenstations naar woningen en bedrijven. Het warme water kan vervolgens gebruikt worden om de ruimte op te warmen of als sanitair warm water.

In Nederland wordt er steeds meer gebruik gemaakt van warmtenetten. Onder andere de gemeente Hengelo is in 2008 begonnen met het aanleggen van een warmtenet. Het doel van de gemeente was het verlagen van de CO2-uitstoot en de afhankelijkheid van gas als energiebron te verminderen.

Op basis van restwarmte

Het warmtenet in Hengelo zal draaien op basis van restwarmte. Deze restwarmte is afkomstig van zoutwinningsfabriek AkzoNobel.  Het zoutwinningsproces is een ingewikkeld proces, waarbij onder andere grote hoeveelheden water betrokken zijn. Zodra het zout gewonnen is, blijft een grote hoeveelheid water, dat gemiddeld rond de 40 graden Celsius is, over.

Voorheen werd dit warme water als restproduct gezien. Gemeente Hengelo, Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling (DGO) en Ennatuurlijk zagen in dat dit ‘restproduct’ ingezet kan worden om vele woningen en bedrijven in Hengelo te voorzien van duurzame warmte.

De aanleg

Om het warme water van de AkzoNobel fabriek verder op te warmen, zodat het gebruikt kan worden voor de opwarming van ruimtes, moet het water eerst opgepompt worden uit de lozingsput van AkzoNobel. De drie pompen die hier voor aangelegd zijn worden elektrotechnisch aangestuurd, waarbij de druk en de hoeveelheid opgepompt water continu gemeWarmtenet Hengelo pomp Modderkolk energiemanagement Alliander AkzoNobel Ennatuurlijkten en geregeld worden.

Het opgepompte water wordt vervolgens door een tweetal warmtewisselaars gepompt. In de warmtewisselaars wordt de warmte overgedragen aan de waterkring naar het pompstation. In dit gedeelte staan opnieuw drie pompen, waarvan twee grote pompen en één kleine. Deze pompen zijn aangesloten op het ondergrondse netwerk aan leidingen en moeten het water doorpompen naar de warmte-units in de wijken. In deze units wordt de temperatuur verhoogd naar ongeveer 80 graden.  In de winterperiode zal er gebruik gemaakt worden van de twee grote pompen en in het zomerseizoen van de kleine pomp in combinatie met een grote pomp.

Uiteindelijk is het doel dat dit gehele proces elektrotechnisch aangestuurd wordt en gecontroleerd kan worden vanaf één besturingscomputer. Om dit te realiseren zijn er veel elektrotechnische meetinstallaties geïnstalleerd. Daarnaast wordt er onder andere gebruik gemaakt van verschillende besturingspanelen, die alle elektrotechnische onderdelen moeten aansturen. De installatie van alle elektrotechnische installaties wordt verzorgd door onze cel Industrie Projects & Services. Tevens zijn ook de besturingspanelen afkomstig van onze Modderkolk panelenbouw.

Na gebruik is het water weer afgekoeld tot ongeveer 40 graden Celsius en zal het weer terugstromen door de warmtewisselaars waar het weer wordt verwarmt met de restwarmte van Akzonobel. Op deze manier ontstaat er een doorlopend proces waarin duurzame warmte wordt gebruikt en geleverd.

De levering aan de gebruiker

In principe merkt de gebruiker dus geen verschil tussen warmte afkomstig van een warmtenet of afkomstig van een centrale verwarmingsketel. Het water, dat ongeveer 70 graden Celsius is, wordt met een maximale druk van 25 bar de warmte-unit in geleidt. De warmte-unit verspreid het water vervolgens Warmtenet Hengelo servicemonteur Modderkolk duurzame energie elektrotechnische installatiesdoor het gehele pand, zoals een centrale verwarmingsketel dat ook zou doen.  

Het enige verschil is dat er een warmte-wisselaar hangt in plaats van een CV-ketel. Voor de gebruiker heeft dit alleen maar voordelen,omdat de gebruiker niet alleen bijdraagt aan de verlaging van de CO2 – uitstoot, maar de warmte-wisselaar is in de meeste gevallen ook maar de helft zo groot als een CV-ketel. Daarnaast zorgt de warmtewet die in 2014 is ingevoerd ervoor dat de gebruiker niet meer hoeft te betalen voor de duurzame warmte dan dat hij eerder betaalden voor warmte van fossiele brandstoffen .

Over een aantal jaar..

Warmtenet Hengelo is het bedrijf dat opgezet is om dit gigantische project, waar verschillende partners en partijen bij betrokken zijn, te sturen. Op dit moment bedient het warmtenet al ruim 600 woningen en 150.000 m2 bedrijfsgebouwen in Hengelo. De verwachting is dat binnen nu en een paar maanden de hoofdleiding in gebruik kan worden genomen, zo

dat nog meer woningen en bedrijven gebruik kunnen maken van duurzame warmte. Het streven is om in 2041 4.400 woningen en 400.000 m2 bedrijfsgebouwen bovenop de al bestaande woningen en bedrijfsgebouwen te voorzien van duurzame warmte.

Warmtenet Hengelo leidingen Modderkolk energiemanagement duurzame warmte Alliander Ennatuurlijk

 

 

 

 

×