modderkolk wijchen mailinfo@modderkolk.nl modderkolk wijchen telefoon024 – 648 64 00 Inloggen
Modderkolk techniek wijchen

Aanleg warmtekrachtkoppeling bij RWZI Land van Cuijk

31 juli 2014 -
Aanleg warmtekrachtkoppeling bij RWZI Land van Cuijk

Vorige maand is Modderkolk begonnen met de werkzaamheden voor de aanleg van een warmtekrachtkoppeling bij RWZI Land van Cuijk. Dit gebeurt in opdracht van Waterschap Aa en Maas.

Doel van het project is om elektrische energie op te wekken met het gas dat vrijkomt bij het waterzuiveringsproces. Hiervoor heeft Aa en Maas de handen ineengeslagen met de gemeente Cuijk, want ook de nabijgelegen vuilstortplaats in Haps wordt aangesloten op het systeem.

Intensieve samenwerking

Niet alleen aan de kant van de opdrachtgevers, ook aan de kant van de aannemers wordt er intensief samengewerkt. Van der Wiel Biogas treedt op als hoofdaannemer, GMB Civiel is verantwoordelijk voor de civieltechnische werkzaamheden, Modderkolk neemt de elektrotechniek voor haar rekening.

Werkzaamheden Modderkolk

In eerste instantie zijn we vooral bezig met de engineering. We ontwerpen zowel de benodigde software (PLC en SCADA) als hardware. Daarna beginnen we met de bouw van de panelen voor de nieuwe installatie en passen we bestaande panelen aan om deze geschikt te maken voor het systeem. Tot slot zorgen we voor de bekabeling en de aansluiting van de installatie.

Prijs, kwaliteit én doorloopsnelheid

De aanbesteding werd door Modderkolk gewonnen op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI); dus niet alleen op prijs, maar ook op kwaliteit. Daarbij heeft ook de keuze voor Critical Chain Project Management (CCPM) een rol gespeeld. Door gebruik te maken van de planningstool Concerto kunnen we grip houden op het traject en de doorlooptijden aanzienlijk verkorten. Naar verwachting wordt het project eind 2014 al opgeleverd.

Bron: http://www.aaenmaas.nl

×