modderkolk wijchen mailinfo@modderkolk.nl modderkolk wijchen telefoon024 – 648 64 00 Inloggen
Modderkolk techniek wijchen

Verbetering sluiscomplexen Brabantse Delta

17 februari 2014 -

Onlangs heeft Modderkolk voor Waterschap Brabantse Delta een reeks aanpassingen aan de elektrotechnische installaties van vier sluiscomplexen afgerond.

Uit veiligheidsonderzoeken bij de complexen was gebleken dat deze niet langer voldeden aan de huidige normeringen en richtlijnen. Daarop vroeg Brabantse Delta aan Modderkolk de benodigde aanpassingen door te voeren. Dit gebeurde op basis van een multidisciplinaire aanpak; we hebben voor dit project niet alleen elektrotechnische activiteiten uitgevoerd, maar ook werkzaamheden op werktuigbouwkundig en civieltechnisch gebied

×