Stuw watermanagement Modderkolk elektrotechniek publieke sector
Modderkolk industrie Nooteboom elektromonteur elektrotechniek
industrie Modderkolk elektromonteur elektrotechniek Nooteboom

Rioolgemaalbesturing in samenwerking met TMX

In juli jl. heeft TMX dealer Modderkolk samen met TMX een nieuwe rioolgemaalbesturing opgeleverd bij de gemeente Bergen (Noord-Limburg). Het betrof in eerste instantie een pilotproject waarin de gemeente Bergen ervaring heeft kunnen opdoen met TMX hardware en het onderstation LMX401 met driver. Het rioolgemaal voorzien van een LMX401 werkt onder een hoofdpost van de gemeente Bergen.

Gemeente Bergen tevreden over functionaliteit en koppeling LMX401

Begin 2021 heeft Modderkolk het vervangen van de rioolgemaalbesturing in opdracht gekregen. In samenwerking met de hoofdpostleverancier is de koppeling tot stand gekomen. De gemeente gaf aan dat de bestaande besturing vervangen moest worden op voorwaarde dat deze locatie verbinding maakt met de huidige hoofdpost. Modderkolk heeft in dit project de installatie op locatie verzorgd, de besturing van het rioolgemaal getest en in bedrijf gesteld. Deze locatie is uitgevoerd met een LMX401 met Modbus licentie en gekoppeld aan de hoofdpost.

Het resultaat bij de gemeente Bergen is opnieuw een mooi voorbeeld dat TMX onderstations uitstekend functioneren onder een bestaande hoofdpost.

Oorspronkelijk artikel: TMX