Stuw watermanagement Modderkolk elektrotechniek publieke sector
Modderkolk industrie Nooteboom elektromonteur elektrotechniek
industrie Modderkolk elektromonteur elektrotechniek Nooteboom

Waterproductiebedrijf Heel deels vernieuwt

Voor Waterleidingsmaatschappij Limburg (WML) heeft Modderkolk in de afgelopen periode de installatie en constructie van Waterproductiebedrijf Heel (WPH) van een update voorzien. De aanleiding voor deze update was de minder effectieve scheidingsconstructie tussen het voorbekken en het hoofdbekken en de explosieve groei van de Quaggamossel, wat zorgt voor een versnelde toename van de oeverweerstand.

Waterproductiebedrijf Heel

Waterproductiebedrijf Heel is veruit de grootste productielocatie van WML. Het productiebedrijf is gebaseerd op het principe van oeverfiltratie van oppervlakte water. Dit houdt in dat er oppervlaktewater wordt gewonnen uit de Maas door een innamepompstation. Het innamepompstation pompt het water door naar het bekken ‘De Lange Vlieter’. Het bekken bestaat uit het inlaatwerk, het Voorbekken en het Hoofdbekken. In deze genoemde volgorde doorloopt het water ook de verschillende onderdelen van het bekken.

Het project

Het doel was om een proces te realiseren waarbij het water neutraler het bekken uitkomt dan dat het er inging. Uiteindelijk is er gekozen om bij het inlaatwerk een vlokmiddeldosering (ijzerchloride) toe te voegen aan het water. De snelheid van het water in de ruwwater-aanvoerleiding in combinatie met de ijzerchloride zorgt voor het destabiliseren van het water.

Zodra het water De Lange Vlieter verlaat, moet het water eerst door een flocculator. In deze flocculator worden bezinkbare vlokken gevormd, welke vervolgens bezinken in een geschakelde bezinkbak. Het slib dat in de bezinkbak ontstaat wordt vervolgens regelmatig verwijderd en afgevoerd.

Van besturing tot installatie

Door de gevraagde veranderingen bij Waterproductiebedrijf Heel, moest er een nieuwe besturing en nieuwe automatisering ontworpen worden. Daarnaast moesten de verdelers, de besturingskasten en de installatie aangepast worden aan de nieuwe besturing. Modderkolk heeft dit als één project samen met KWB opgepakt, waardoor het proces van ontwerp tot installatie gemakkelijk en efficiënt verliep. KWB was hierbij verantwoordelijk voor het ontwerp en de realisatie van de chemie installatie.

waterproductiebedrijf Heel MOdderkolk WPH WML