modderkolk wijchen mailinfo@modderkolk.nl modderkolk wijchen telefoon024 – 648 64 00 Inloggen
Modderkolk techniek wijchen

Realisatie chemicaliëngebouw

Realisatie chemicaliëngebouw

 ‘Veiliger en prettiger werken door beter toegankelijke installaties’.

Eind 2013 is in opdracht van Waterschap Aa en Maas een nieuw chemicaliëngebouw aangelegd bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Dinther. Doel: de huisvesting van een bestaande refinaldoseerinstallatie en een nieuwe PE-doseerinstallatie.

Modderkolk verzorgde, in nauwe samenwerking met de hoofdaannemer, de complete aanleg van de gebouwgebonden elektronische installatie. Ook de regeltechnische aansluitingen voor de installaties en de voeding voor het gebouw namen we voor onze rekening.

Prettiger werken voor monteurs
George van Oijen, senior projectleider bij Waterschap Aa en Maas: “Aanleiding van het project was de vervanging van een proefopstelling voor PE-dosering door een nieuwe, definitieve installatie. Die kan niet in weer en wind buiten staan. Daarom hebben we er een gebouw voor aangelegd, en daar meteen onze bestaande refinaldoseerinstallatie in ondergebracht. Dat werkt voor monteurs natuurlijk ook stukken prettiger; in het geval van onderhoud of storingen hoeft er niet meer buiten gesleuteld te worden.”

Timing cruciaal
Belangrijk aandachtspunt bij de verhuizing van de refinalinstallatie was de timing, aldus Van Oijen: “Als zo’n installatie te lang buiten bedrijf is, komt de kwaliteit van het effluentwater in gevaar. We hebben alle werkzaamheden daarom vooraf goed doorgelopen, waardoor de operatie vlot is verlopen. We zijn erg tevreden over het resultaat. Met onze nieuwe PE-installatie kunnen we een besparing op het PE-gebruik realiseren omdat we nauwkeuriger kunnen meten en doseren. En onze refinalinstallatie is veel beter toegankelijk. We kunnen er makkelijker aan sleutelen omdat we altijd droog staan. Dat werkt prettiger, veiliger en verlengt de levensduur van onze installaties.”

×