modderkolk wijchen mailinfo@modderkolk.nl modderkolk wijchen telefoon024 – 648 64 00 Inloggen
Modderkolk techniek wijchen

Renovatie en uitbreiding RWZI Haarlo

6 februari 2014 -
Renovatie en uitbreiding RWZI Haarlo

“Een duurzame installatie waarmee we jaren vooruit kunnen”

Om te voldoen aan de lozingseisen van de kaderrichtlijnen van de nieuwe Waterwet, voerde Waterschap Rijn en IJssel tussen 2010 en 2013 een groot renovatieproject uit bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Haarlo. Ook werd de capaciteit van deze RWZI vergroot, vanwege de sluiting van een andere zuiveringsinstallatie.

Een belangrijk onderdeel van de renovatie was de vervanging en uitbreiding van de elektrische installatie, en de automatisering van de zuivering. Modderkolk verzorgde alle werkzaamheden op dit gebied, in goede samenwerking met Heijmans Civiel.

Inzicht in onderhoudskosten en exploitatiekosten
Ronny Buil, projectmanager: “In de vraagspecificatie lag de uitdaging om ook de onderhoudskosten en exploitatiekosten inzichtelijk te maken. Mede op basis daarvan is Modderkolk, samen met de firma Heijmans, geselecteerd voor het project. Het hele vraagstuk, van engineering tot realisatie, hebben ze naar tevredenheid ingevuld.”

Robuuste, duurzame installatie
“We hebben voor dit project gewerkt onder een ontwerp- en realisatiecontract. Dan kun je als opdrachtgever minder sturen op de details. Maar Modderkolk en Heijmans hebben het werk conform de functionele voorwaarden opgeleverd. De nieuwe RWZI is nu een jaar in bedrijf, dus we hebben het energieverbruik al enige tijd kunnen monitoren. De totale efficiency is goed. Er staat een robuuste, duurzame installatie waarmee we weer jaren vooruit kunnen.”

×