modderkolk wijchen mailinfo@modderkolk.nl modderkolk wijchen telefoon024 – 648 64 00 Inloggen
Modderkolk techniek wijchen

Realisering meetnet ten behoeve van waterontspanning

Realisering meetnet ten behoeve van waterontspanning

Samen met Heijmans legt Modderkolk op dit moment de laatste hand aan een bijzonder project in opdracht van Waterschap Rivierenland. Voor de verbetering van de dijk langs de Lek tussen Schoonhovenseveer en Langerak wordt gebruik gemaakt van zogeheten ‘waterontspanners’. Voor de monitoring van de waterspanning en debietwaarden heeft Modderkolk het meetnet ontworpen.

Eigenlijk zou de dijk verzwaard moeten worden, maar daar is in verband met de bebouwing in de directe omgeving geen ruimte voor. Ook het slaan van damwanden is geen optie, omdat dit mogelijk schade aan de huizen van omwonenden toebrengt. Daarom is er gekozen voor dit innovatieve alternatief.

Realisering meetnet ten behoeve van waterontspanningEen ‘onderdrukventiel’ in de rivier
Kort samengevat werken de waterontspanners ongeveer op dezelfde manier als een onderdrukventiel. Als de waterstand in de rivier te hoog wordt, nemen ze de opgebouwde druk op het grondwater weg door water gecontroleerd naar boven te laten stromen. Een uitgebreide uitleg over dit principe is te vinden op de website van Heijmans.

Realisatie meetnet
In nauwe samenwerking met Heijmans en advies- en ingenieursbureau Movares heeft Modderkolk een meetnet ontworpen voor de monitoring van de (grond)waterspanning en de debietwaarden en dus de werking van dit innovatieve systeem.  Op dit moment leggen we de laatste hand aan de technische realisatie. Naar verwachting kan dit meetnet in maart 2016 in gebruik worden genomen.

foto: www.refdag.nl

×