modderkolk wijchen mailinfo@modderkolk.nl modderkolk wijchen telefoon024 – 648 64 00 Inloggen
Modderkolk techniek wijchen

Kalibratie & validatie

Meten is weten. Maar hoe weet u zeker dat u in uw cleanroom echt meet wat u denkt te meten? Hoe verzekert u zich ervan dat uw instrumenten, apparatuur en processen te allen tijde voldoen aan de eisen en normen?

Door uw cleanroom regelmatig te laten valideren, komen kwetsbare punten aan het licht voordat deze tot kwaliteitsverlies kunnen leiden. En door de validatie en kalibratie van apparatuur en procedures over te laten aan Modderkolk, weet u zeker dat dit zonder onnodig oponthoud gebeurt.

Onze validatieprocedure voor cleanrooms kent 7 stappen:

  1. Beoordelen of onderzoek zinvol is, aan de hand van de ruimte en technische voorzieningen
  2. Beoordelen van de werkvoorschriften en procedures op de gestelde normen
  3. Beoordelen van de te verwerken materialen en de te gebruiken hulpmiddelen
  4. Kalibreren van de bij de validatie te gebruiken apparatuur en instrumenten
  5. Bepalen van kritische punten (meetlocaties waar veranderingen het beste merkbaar zijn)
  6. Bepalen van het dagprofiel, en eventueel aanpassen van de meetopstelling op basis hiervan
  7. Beoordelen van de meetresultaten

Watermanagement

modderkolk-diensten-watermanagement

Waterschappen, gemeentes en Rijkswaterstaat worden steeds meer afgerekend op resultaat. Burgers verwachten dat u uw taken op het gebied van watermanagement op een kostenbewuste manier uitvoert. En terecht natuurlijk.

meer...

Industrie

modderkolk-diensten-industrie

De efficiency van productieprocessen kan het verschil bepalen tussen winst en verlies. Zeker in economisch zware tijden. Nederlandse industriële bedrijven steken op dit moment dan ook veel energie in het behoud van hun concurrentiepositie.

meer...

Gezondheidszorg

modderkolk-diensten-gezondheidszorg

De kwaliteit verhogen én de kosten verlagen? Veel organisaties vinden het al moeilijk om één van deze twee doelstellingen te behalen. Maar er is een sector waarin organisaties geacht worden beide te realiseren. De gezondheidszorg.

meer...

×