Stuw watermanagement Modderkolk elektrotechniek publieke sector
Modderkolk industrie Nooteboom elektromonteur elektrotechniek
industrie Modderkolk elektromonteur elektrotechniek Nooteboom

Waterschappen

Duurzaam waterbeheer wordt steeds belangrijker. Maar het beheer van oppervlaktewater en het onderhoud van dijken en waterlopen verdient natuurlijk voortdurend aandacht. Zeker met het toenemende aanbod aan water.

Dit noodzaakt niet alleen tot capaciteitsvergroting van gemalen, maar dwingt waterschappen er ook toe om na te denken over andere manieren om stuwen en gemalen te beheren. Een belangrijke vereiste daarbij is het vermogen sneller te kunnen optreden.

Beheer en signalering op afstand

Een van de manieren om stuwen en gemalen slimmer te bedienen en te beheren is telemetrie: bewaking en signalering op afstand. In opdracht van waterschappen ontwerpt, programmeert en installeert Modderkolk complete beheeroplossingen op basis van telemetrie. Uiteraard denken we daarbij ook mee over zaken als beveiliging en asset management.

Hogere flexibiliteit tegen lagere kosten

Bij bedrijfskritische installaties is het zaak storingen op te lossen voor er escalatie optreedt. Doordat wij voor storingen altijd mankracht vrijhouden, kunnen wij extreem korte aanrij- en responstijden garanderen. En door een goede organisatie van het planmatig onderhoud slagen we er vrijwel altijd in om de totale onderhoudskosten aanzienlijk te reduceren.

Met Modderkolk kunt u rekenen op:

  • Verbetering van de conditie van uw installaties tegen lagere beheerkosten
  • Korte aanrij- en responstijden
  • Een merkonafhankelijke installateur
Bekijk meer projecten