Stuw watermanagement Modderkolk elektrotechniek publieke sector
Modderkolk industrie Nooteboom elektromonteur elektrotechniek
industrie Modderkolk elektromonteur elektrotechniek Nooteboom

Veiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteit

Modderkolk streeft naar een eeuwig florerend bedrijf. Dat vraagt om een duurzame filosofie. Wij noemen dit ‘De kunst van techniek’. Binnen deze filosofie heeft Modderkolk veiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteit hoog in het vaandel staan.

Veiligheid

Veiligheidsfundament

Binnen Modderkolk zorgen we voor elkaar en kijken we naar elkaar om. Veiligheid heeft daarom prioriteit. Er wordt gestreefd om de zorg voor arbeidsomstandigheden op een zo hoog mogelijk niveau te brengen en te houden. Wij willen een organisatie zijn die leert van incidenten en morgen weer veiliger werkt dan vandaag. Uiteindelijk is het belangrijk dat iedere werknemer aan het eind van de werkdag veilig naar huis kan en de volgende dag weer gezond kan beginnen. Dit noemen we bij Modderkolk “De kunst van veiligheid”. 

Binnen Modderkolk wordt er gewerkt met vier basisbeginselen van veiligheid. Deze worden ook wel de ‘Veiligheid leefregels´ genoemd. Deze leefregels zijn gebaseerd op de fundering van de Modderkolk identiteit en zijn binnen de bedrijfsvoering per onderwerp verder uitgewerkt in verschillende specifieke Veiligheidsrichtlijnen.

Veiligheid Leefregels:                                                                                                                

  1. We werken veilig of we zorgen dat het veilig wordt.
  1. We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor onze veiligheid.
  1. We werken alleen met de juiste kennis en materialen.
  1. We bespreken en leren gezamenlijk van incidenten en ongevallen.

  Gezondheid

  Onze medewerkers zijn ons grootste goed. Daarom staan we binnen Modderkolk voor: ‘Uitdagend werk, gezond geregeld’. Om onze werkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, is het belangrijk dat onze medewerkers zowel mentaal als fysiek gezond en fit zijn. Daarbij streeft Modderkolk naar een duurzame inzetbaarheid van onze mensen, zodat iedereen op een gezonde en veilige manier langdurig kan blijven werken.

  Het loont om bewust om te gaan met gezondheid. Een gezonde leefstijl zorgt direct voor meer energie op de werkvloer en heeft veel invloed op het vermogen om te werken. We zorgen daarom binnen Modderkolk voor een gezonde werkomgeving met vers fruit, periodiek medische onderzoeken en mogelijkheden om een fiets te leasen.

  Milieu

  Modderkolk streeft er naar dat er optimaal gebruik wordt gemaakt van tijd, geld en energiebronnen. Dat is winstgevend, want het levert gemak en zekerheid op, terwijl het tijd-, geld- en milieuverspilling voorkomt. Als onderdeel van deze duurzame filosofie, voelen wij ons verantwoordelijk voor een verantwoord evenwicht tussen de winstdoelstelling die we als bedrijf nastreven en onze inzet voor het milieu en de maatschappij om ons heen. Gedurende onze bedrijfsvoering maken wij duurzame keuzes. Hierbij zal naar beste vermogen, de beste technische en economisch verantwoorde maatregelen en voorzieningen worden getroffen om eventuele nadelige gevolgen voor het milieu tot een minimum te beperken. Voorbeelden hiervan zijn:

  Beheersing van CO2-uitstoot

  De beheersing en verlaging van onze eigen co2-uitstoot, speelt hierbij een belangrijke rol. Co2 komt vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen zoals kolen, gas, olie en hieraan gerelateerde voertuigbrandstoffen zoals diesel en benzine en is de belangrijkste veroorzaker van het mondiale broeikaseffect (opwarming van de aarde). Daarnaast is co2 een voor mens en dier giftig gas waarvan de concentratie in de lucht om ons heen, alleen al in de afgelopen 50 jaar, verdrievoudigd is. Ieder individu kan bijdragen aan de reductie van de co2-uitstoot. Dit betreft enerzijds beperken van de directe uitstoot door eigen energieverbruik (verwarming, autogebruik, vliegverkeer) en anderzijds beperken van het indirecte energieverbruik door bewuste inkoop van materialen en diensten (zoals inkopen van duurzaam opgewekte energie). Modderkolk heeft voor haar bedrijf een energiemanagementsysteem opgezet. De co2-voetafdruk is hier een belangrijk onderdeel van. Vanuit het inzicht wat hieruit ontstaat zoeken we voortdurend naar reductiemogelijkheden van onze eigen co2-uitstoot. De co2-voetprint en reductiemogelijkheden worden nader omschreven in het energiemanagementverslag.

  Kwaliteit

  Om de focus op het behalen van onze doelstellingen te waarborgen, laten we onze bedrijfsvoering toetsen door een externe certificatie-instelling. Hierbij worden de volgende (kwaliteits-)normen gehanteerd: