Stuw watermanagement Modderkolk elektrotechniek publieke sector
Modderkolk industrie Nooteboom elektromonteur elektrotechniek
industrie Modderkolk elektromonteur elektrotechniek Nooteboom

Inspecties

Natuurlijk. Een periodieke inspectie voer je uit om te voldoen aan Arbeidsomstandighedenbesluit.

Maar daarnaast kunt u met deze inspecties ook de performance van uw organisatie verbeteren, zeker als ze onderdeel zijn van een bredere risico-inventarisatie.

Modderkolk is een erkend inspectiebedrijf. Wij kunnen een op maat gemaakt inspectieplan voor u opstellen, nadat we de risico’s ter plaatse hebben geïnventariseerd. Bij het opstellen van het inspectieplan staan we ook stil bij de opleidingen en instructie van uw technisch personeel, de invulling van de installatieverantwoordelijkheidstaken en het bijbehorende aanwijsbeleid binnen de organisatie.

Er moet periodiek gecontroleerd worden of de op de arbeidsplaats aanwezige voorzieningen ter bescherming van de werknemers en de genomen maatregelen nog adequaat functioneren. Modderkolk kan u hierbij helpen! Naast de NEN 1010 en de NEN 3140 inspecties bieden wij bijbehorende aanvullende diensten aan die we tegelijkertijd met de inspectie of jaarlijks voor u zouden kunnen verzorgen.

Als gecertificeerd bedrijf met gediplomeerde inspecteurs conform SCIOS deelregeling scope 8, ondersteunen wij u bij het minimaliseren van de risico’s en het aantoonbaar maken dat u als werkgever aan de wettelijke zorgplicht voldoet. Ook de periodieke inspectie van elektrische arbeidsmiddelen valt onder de norm NEN 3140. Denk hierbij aan boormachines, slijptollen, maar ook verlengsnoeren en kabelhaspels. Wij voeren de inspectie van arbeidsmiddelen graag voor u uit, conform de certificatieregeling scope 9 van SCIOS.

Waarom periodieke inspecties?

  • Hogere betrouwbaarheid, kwaliteit en veiligheid van uw elektrotechnische installatie
  • Veiligere werkomgeving door systematisch onderzoek naar risicofactoren
  • Erkend rapport als bewijsstuk voor verzekeraars en Arbeidsinspectie bij een ongeval
  • Realistisch beeld van de status van installaties en daarmee inzicht in toekomstige investeringen
  • Inspectieresultaten leiden mogelijk tot besparingen op energieverbruik

 

    Bekijk meer referenties