modderkolk wijchen mailinfo@modderkolk.nl modderkolk wijchen telefoon024 – 648 64 00 Inloggen
Modderkolk techniek wijchen

Ontwerp & engineering

Wilt u een elektrotechnische installatie laten aanleggen? Uw bestaande installatie uitbreiden? Een besturings- of bewakingssysteem laten ontwikkelen?

Van een kleine aanpassing tot de volledige automatisering van uw productielijn: onze engineers tekenen en rekenen het graag voor u uit.

Ontwerp & engineering: wat kan Modderkolk voor u betekenen?

  • Inventariseren wensen en eisen
  • Ontwerpen en tekenen van de installatie
  • Opstellen functioneel ontwerp
  • Uitwerken software-ontwerp
  • Programmeren besturingssoftware (bv. PLC, SCADA, TMX)
  • Testen m.b.v. simulatiesoftware
  • Uitvoeren Factory Acceptance Test (FAT) en Site Acceptance Test (SAT)
  • Opstellen documentatie (handleiding, specificities, tekeningen)
  • Training en kennisoverdracht aan uw medewerkers

Watermanagement

modderkolk-diensten-watermanagement

Waterschappen, gemeentes en Rijkswaterstaat worden steeds meer afgerekend op resultaat. Burgers verwachten dat u uw taken op het gebied van watermanagement op een kostenbewuste manier uitvoert. En terecht natuurlijk.

meer...

Industrie

modderkolk-diensten-industrie

De efficiency van productieprocessen kan het verschil bepalen tussen winst en verlies. Zeker in economisch zware tijden. Nederlandse industriële bedrijven steken op dit moment dan ook veel energie in het behoud van hun concurrentiepositie.

meer...

Gezondheidszorg

modderkolk-diensten-gezondheidszorg

De kwaliteit verhogen én de kosten verlagen? Veel organisaties vinden het al moeilijk om één van deze twee doelstellingen te behalen. Maar er is een sector waarin organisaties geacht worden beide te realiseren. De gezondheidszorg.

meer...

×