Stuw watermanagement Modderkolk elektrotechniek publieke sector
Modderkolk industrie Nooteboom elektromonteur elektrotechniek
industrie Modderkolk elektromonteur elektrotechniek Nooteboom

Project Klein Dommel Heeze

Afgelopen jaar is Modderkolk in opdracht van Waterschap de Dommel begonnen aan het project Klein Dommel Heeze. Dit project richt zich op het gebied ten zuiden van Geldrop, waar de Kleine Dommel doorheen loopt. Het doel van het waterschap is om in het beekdal natuur te ontwikkelen. Dit gebeurt onder andere door de beek te versmallen en natuurlijk te laten meanderen. Doordat het water vervolgens sneller stroomt, krijgen bijzondere planten en vissen de kans om zich hier te ontwikkelen. Daarnaast wordt er een waterbergingsgebied aangelegd, waardoor de bewoners van Geldrop in tijden van hoog water geen natte voeten krijgen.

Modderkolk verzorgt de elektrotechnische elementen bij het Regelwerk Kleine Dommel A67, het Verdeelwerk meander de Rul en Gemaal Rul. Het Regelwerk Kleine Dommel A67 ligt vlakbij het viaduct bij de A67. Het betreft hier twee geautomatiseerde kantelstuwen, waarbij de twee grote kantelstuwen van 5 meter breed zich in de Kleine Dommel bevinden. Met behulp van deze stuwen kan water langer in het gebied worden vastgehouden en worden de snelweg en de lagergelegen wijken beschermd tegen overstromingen.

Het verdeelwerk Meander de Rul

Het Verdeelwerk Meander de Rul bestaat uit een enkele klepstuw van 4,5 meter breed. Deze stuw zorgt ervoor dat in de normale situatie al het water via de meander loopt. Mocht de aanvoer groter worden dan de meander kan afvoeren, dan zal de stuw naar beneden zakken, zodat het overtollige water door de bypass kan stromen. De geautomatiseerde installatie van de stuw zorgt ervoor dat het bovenstroomse peil zolang mogelijk gehandhaafd kan worden door de stand van de kantelstuw te regelen.

Het laatste gemaal, Gemaal Rul, zorgt er voor dat een woonhuis en recreatiewoningen, die binnen het overstromingsgebied gelegen zijn, droog blijven door overtollig water af te pompen in de Kleine Dommel. Dit gemaal bestaat uit 2 pompen die het water uit de aanliggende sloot en drainage verpompen. Ook dit is een volledig geautomatiseerde installatie.

Een duidelijk doel

Al met al had het project Klein Dommel Heeze een duidelijk doel, het gebied geschikt maken voor waterberging en het creëren van een omgeving waar bijzondere planten en dieren zich kunnen ontwikkelen. Als bedrijf zijn we blij dat we een steentje bij kunnen dragen aan dit mooie doel. Daarnaast hebben onze engineers en monteurs veel uitdaging gevonden in het realiseren van de bovengenoemde regelwerken en het bovengenoemde gemaal.

Project Klein Dommel Heeze Modderkolk Project Klein Dommel Heeze Modderkolk Project Klein Dommel Heeze Modderkolk Project Klein Dommel Heeze Modderkolk