Stuw watermanagement Modderkolk elektrotechniek publieke sector
Modderkolk industrie Nooteboom elektromonteur elektrotechniek
industrie Modderkolk elektromonteur elektrotechniek Nooteboom

Waterzuivering

Het beheer van het waterpeil is een enorme verantwoordelijkheid. Relatief kleine defecten in rioolwaterzuiveringsinstallaties kunnen grote gevolgen hebben. Gevaar voor de volksgezondheid. Verontreiniging van het milieu. Uptime van uw installaties is daardoor van cruciaal belang.

Tegelijkertijd wordt van waterschappen verwacht dat ze meer doen met minder mensen. Waterschappen concentreren zich daardoor steeds sterker op hun regiefunctie. Voor specialistische kennis en knowhow moeten ze kunnen vertrouwen op de deskundigheid van externe partijen.

Prestatiecontracten voor onderhoud en beheer

Modderkolk is zo’n deskundige partij. We verzorgen onderhoud en beheer aan rioolwaterzuiveringsinstallaties voor alle waterschappen en hoogheemraadschappen in Midden- en Zuidoost-Nederland. Dat doen we bij voorkeur in de vorm van prestatiecontracten, waarin we precies vastleggen op welke resultaten u ons mag afrekenen.

Eén deskundig aanspreekpunt

Wij zetten onze specialistische kennis graag in om waterschappen praktisch te ondersteunen bij hun regiefunctie. Door te helpen bij het opstellen van een bestek bijvoorbeeld. Ook kunnen wij de volledige coördinatie van projecten verzorgen, ook als daar andere disciplines bij betrokken zijn. Op die manier houdt u als opdrachtgever altijd één aanspreekpunt.

Met Modderkolk kunt u rekenen op:

  • Prestatiecontracten: u mag ons afrekenen op resultaat
  • Een multidisciplinaire aanpak en goede coördinatie tussen betrokken partijen
  • Ervaring met uw installaties (10 van de 26 waterschappen in Nederland werken met Modderkolk)
Bekijk meer projecten