Stuw watermanagement Modderkolk elektrotechniek publieke sector
Modderkolk industrie Nooteboom elektromonteur elektrotechniek
industrie Modderkolk elektromonteur elektrotechniek Nooteboom

Uitdagend project: Modderkolk vervangt verdeler voor afvalwaterzuivering Leiden Zuidwest

Leiden – In opdracht van Hoogheemraadschap van Rijnland vervangt Modderkolk de hoofdverdeler voor de afvalwaterzuivering Leiden Zuidwest. Een uitdagend project, omdat de zuivering operationeel moet blijven tijdens het vervangen van de verdeler. In samenwerking met Bredenoord is een oplossing bedacht waarmee alle processen op de zuivering doorgang kunnen vinden en de elektromonteurs van Modderkolk en Natus hun werk kunnen doen in de centrale verdeelruimte.

In overleg met het Hoogheemraadschap is besloten de verdeler op locatie te assembleren, omdat het transporteren van een verdeler van deze omvang vrijwel onmogelijk is. Bij dit project zijn verschillende partijen betrokken, waarbij Modderkolk de hoofdaannemer is. De twee grootste onderaannemers zijn Bredenoord (noodstroomvoorziening) en Natus (levering nieuwe verdeler). Samen met deze partijen is een passende oplossing bedacht voor Hoogheemraadschap van Rijnland. In totaal neemt het veldwerk circa zes weken in beslag. Tijdens deze periode moet de zuivering operationeel blijven. Door een passende noodstroomvoorziening kunnen de processen op de zuivering doorgang blijven vinden en kunnen de monteurs van Modderkolk, Natus en andere onderaannemers hun werk doen.

Veelzijdig en dynamisch project

Tijdens de voorbereiding van dit project is al veel contact geweest tussen Modderkolk en de verschillende onderaannemers. Zekeriya Keskin (Natus): “Vanuit NATUS mochten wij in opdracht van Modderkolk deelnemen aan dit mooie project. Het voortraject werd gekenmerkt door een nauwe en intensieve afstemming tezamen met de firma Modderkolk over de uitvoering. Met name omdat het ging om een bestaande situatie. We merkten als leverancier dat wij al in het voortraject betrokken raakten met verschillende partijen en mee mochten denken in de uitvoering. Dat maakte het project zeer veelzijdig en dynamisch. Vanuit NATUS hebben voor dit vervangingsproject onze lichtboogvaste NATUS Energon verdelers mogen leveren, welke goed passen bij de processen van de eindklant en voldoen aan de hoge eis op het gebied van persoon en product veiligheid. Wij zijn vanuit NATUS enorm trots dat we gezamenlijk met de firma Modderkolk een mooi project hebben kunnen realiseren voor deze eindklant.”

CO2-uitstoot

Voor de noodstroomvoorziening is Bredenoord de aangewezen partij. Bredenoord heeft de kennis en expertise om in complexe situaties de juiste oplossing te leveren. Voor aanvang van de ombouw is in overleg tussen de verschillende partijen bepaald welke aggregaten benodigd waren voor dit project. Daarnaast is in overleg met Hoogheemraadschap van Rijnland bewust de keuze gemaakt voor het gebruik van 100% HVO biodiesel. Op die manier wordt de CO2-uitstoot zoveel mogelijk beperkt.

100% HVO

Bredenoord heeft aggregaten geleverd die 100% op HVO draaien. HVO is één van de  biobrandstoffen die een belangrijke rol kunnen spelen bij het behalen van de klimaatdoelstellingen. Daarnaast is er een Stage V machine die ook op HVO draait. Op deze manier wordt er op een emissiearme manier gezorgd voor noodstroom.

Wim Lucas, Areamanager bij Bredenoord: “Door diverse metingen uit te voeren, hebben we samen met Modderkolk het benodigde vermogen bepaald en waar mogelijk ook gekozen voor inzet van een Stage V aggregaat. Ook dit aggregaat loopt op HVO100. Hierdoor is er zo veel mogelijk besparing op zowel CO2-uitstoot als op stikstof. Aangezien de Stage V aggregaten nog maar net zijn geïntroduceerd, is dit voor iedereen een mooie praktijktest, die zonder problemen verlopen is.’’

 

Klant centraal

Om de ombouw van de verdeler zo efficiënt mogelijk te laten verlopen is vooraf veel onderling contact geweest tussen de betrokken partijen. Modderkolk heeft hierbij veel aandacht voor de processen van de klant. Op die manier wordt de overlast van de werkzaamheden beperkt en kunnen de processen zoveel mogelijk doorgang vinden. Uiteraard is daarbij het streven om de elektrotechnische werkzaamheden goed en in een zo kort mogelijke tijd af te ronden.

Thijs Marcellis, projectmanager bij Modderkolk: “Het vervangen van een verdeler van deze grootte vergt de nodige voorbereiding. Zodra de noodstroomaggregaten gaan draaien begint de “kosten” teller te lopen. Om alles in die zes weken te laten slagen is een goede planning en 100%  commitment & inzet van alle betrokken/uitvoerende mensen vereist. Alleen het plaatsen van deze verdeler neemt al één week in beslag, alles moet op zijn plaats vallen.”