Stuw watermanagement Modderkolk elektrotechniek publieke sector
Modderkolk industrie Nooteboom elektromonteur elektrotechniek
industrie Modderkolk elektromonteur elektrotechniek Nooteboom

Instandhouding en capaciteitsuitbreiding RWZI Dinteloord

Dinteloord – In opdracht van Waterschap Brabantse Delta heeft Modderkolk samen met partner Van Boekel gewerkt aan de instandhouding en capaciteitsuitbreiding van de rioolwaterzuivering in Dinteloord. Modderkolk heeft zorg gedragen voor alle elektrotechnische werkzaamheden, besturingen, automatisering en werktuigbouwkundige installaties.

De zuivering in Dinteloord is in 1985 opgeleverd met een capaciteit van 450m3 afvalwater per uur. Uit verschillende onderzoeken van het waterschap is gebleken dat in de toekomst de capaciteit verhoogd dient te worden naar 539 m3 per uur. Daarnaast waren verschillende installaties aan het eind van de technische levensduur. Tijd dus voor de nodige aanpassingen.

Gemalen vervangen

Tijdens dit project zijn het effluentgemaal en het ingedikt slib gemaal compleet vervangen, inclusief al het leidingwerk en de bijbehorende pompen. Daarnaast is de influent debietmeter vervangen en zijn er diverse kwaliteits- en niveaumetingen geplaatst. Ook is er een sproei-installatie geplaatst voor de oxidatiesloot, met bijbehorende pomp en leidingwerk.

Om dit mogelijk te maken zijn er tevens aanpassingen gedaan aan de huidige verdeler en besturingskast. Zo zijn er onder andere nieuwe componenten geplaatst voor de besturing en automatisering van bepaalde onderdelen. Modderkolk heeft zowel de hardware- als software-engineering verzorgd voor dit project.

Terreinverlichting en noodstopcircuit

Naast de werkzaamheden aan de installaties zijn er ook overige werkzaamheden verricht aan het terrein. Zo is de complete terreinverlichting vervangen aan de hand van een lichtplan, is het noodstopcircuit van de oxidatiesloot vernieuwd en verbeterd volgens de huidige normen en is de e-installatie van het bedrijfsgebouw compleet vervangen.

De grootste uitdaging van dit project was dat de zuivering tijdens de werkzaamheden in bedrijf is gebleven. De voorbereidingen zijn begonnen in mei 2020. In het laatste kwartaal van 2020 is gestart met de engineering, zodat begin 2021 begonnen kon worden met de veldinstallatie. Naar verwachting zijn alle werkzaamheden begin augustus afgerond en wordt de vernieuwde zuivering opgeleverd.

In onderstaande video zie je enkele beelden van RWZI Dinteloord.

Meer informatie over Modderkolk als totaalaanbieder in de watersector? Neem dan contact op met Bouke Kristel via 024 64 86 488 of bkristel@modderkolk.nl.