Stuw watermanagement Modderkolk elektrotechniek publieke sector
Modderkolk industrie Nooteboom elektromonteur elektrotechniek
industrie Modderkolk elektromonteur elektrotechniek Nooteboom

Renovatie rioolgemalen ANDO

Modderkolk Projects & Maintenance B.V. werkt samen met A.S. Zwaans voor Van Boekel aan de renovatie van vier rioolgemalen Armendijk, Noordhoek, Dinteloord en Oudenbosch. De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van Waterschap Brabantse Delta.

De installaties op genoemde rioolgemalen met droge pompopstelling zijn technisch verouderd en voldoen niet meer aan de wensen van het waterschap. Op alle genoemde rioolgemalen moeten de pompen, elektrotechnische en mechanische installatiedelen vervangen en aangepast worden naar de huidige standaarden en eisen. De civiele en bouwkundige constructies moeten worden opgeknapt en waar nodig aangepast aan de nieuwe w- en e-installaties. De rioolgemalen dienen de toekomstige wettelijke afnameverplichting te kunnen garanderen met reguliere bedrijfsvoering.

In dit multidisciplinaire UAV-GC contract worden de rioolgemalen bouwkundig, civieltechnisch, elektrotechnisch en werktuigbouwkundig aangepakt.

RG Armendijk

RG Armendijk verpompt gemeentelijk afvalwater en slib van de RWZI Putte en de RWZI Ossendrecht naar RWZI Bath. Het gemaal heeft twee droog opgestelde pompen welke elkaars reserve zijn, waarmee wordt voldaan aan de gevraagde ontwerpcapaciteit van 85 m3/h. Vlakbij zit ook een uienboer die op de aanvoerleiding loost. Het gemaal heeft een versnijder en werkt nagenoeg storingsvrij. De ruimte in het gemaal is beperkt met Arbo-technische knelpunten als gevolg.

RG Noordhoek

RG Noordhoek is een gemaal gelegen onder aan de Buitendijk in Noordhoek. Het verpompt afvalwater van de kern van Noordhoek naar de AWP. Het gemaal heeft twee pompen, elkaars reserve. Het voldoet op dit moment aan de ontwerpcapaciteit van 133 m3/h. In de toekomst moet rekening gehouden worden met een hogere tegendruk vanuit de AWP. Het gemaal ligt dicht aan de straat en rondom de bovenbouw is beperkte ruimte binnen het hek, wel is een stuk terrein eromheen ook nog eigendom van het waterschap.

RG Dinteloord

RG Dinteloord transporteert afvalwater van de kern van Dinteloord en het bedrijventerrein AFC naar RWZI Dinteloord. De twee pompen in samenloop hebben een ontwerpcapaciteit van 250 m3/h. Dit moet uitgebreid worden tot 320 m3/h met reservestelling (N+1). Om de toename van het afvalwater van het bedrijventerrein AFC op te vangen dient met de pompopstelling de persleiding uitgenut te worden, dit betekent een ontwerpcapaciteit van 435 m3/h. Afvoer boven 320 m3/h mag gerealiseerd worden zonder reservestelling. RG Dinteloord heeft nog geen waterslagvoorziening, deze moet aangebracht worden om de persleiding te beschermen. Uiteindelijk zal het gemaal in de toekomst bestaan uit een drie-pompsgemaal (zie eerste foto op de website)

RG Oudenbosch

RG Oudenbosch ontvangt afvalwater uit de kern Oudenbosch middels een vrij verval leiding en middels een persleiding afvalwater van de rioolgemalen Fijnaart en Standdaarbuiten. Twee pompen realiseren in samenloop de ontwerpcapaciteit van 1.278 m3/h. In de nieuwe situatie dient de ontwerpcapaciteit met een reservestelling (N+1) gerealiseerd te worden en er dient rekening gehouden te worden met een hogere tegen druk vanuit de AWP.

Foto’s: Van Boekel