Stuw watermanagement Modderkolk elektrotechniek publieke sector
Modderkolk industrie Nooteboom elektromonteur elektrotechniek
industrie Modderkolk elektromonteur elektrotechniek Nooteboom

Simon met Modderkolk benoemt tot Boost pionier

3 december 2019 -
Simon met Modderkolk benoemt tot Boost pionier

Afgelopen vrijdag is Simon de Luij met Modderkolk Project & Maintenance benoemd tot Boost pionier door de provincie Gelderland. Samen met drie andere nieuwe pioniers (Kranendonk Smart Robotics, Doeko en Movements Group) behoort Modderkolk nu tot de negen bedrijven in Gelderland die voorop lopen in Sociale Innovatie in de Smart Industry. Deze negen pioniers gaan actief aan de slag om ook andere bedrijven bewust te maken van het nut van Sociale Innovatie.

Wat is sociale innovatie?

Onder sociale innovatie verstaan wij het flexibel organiseren van een bedrijf, het slimmer werken, het dynamisch managen en het aangaan van co-creaties. De economie verandert. Je kan de toekomst niet meer voorspellen. Je kan echter wel werken aan veerkracht, wendbaarheid en aanpassingsvermogen, zodat je alle innovaties in de toekomst kan tackelen. Sociale innovatie is hiervoor de sleutel. De provincie Gelderland ziet dit ook, en is daarom gestart met Boost Pioniers.

Boost Pionier

Boost Pioniers zijn ondernemers of managers in de Smart Industry die sociale innovaties toepassen in hun bedrijf. Zij hebben ervaren dat slimmer samenwerken en talent beter benutten loont, zowel voor het bedrijf als voor de medewerkers. Deze ervaring willen zij graag delen met andere ondernemers en managers, zodat zij handvatten krijgen om ook sociale innovaties in hun ondernemingen door te voeren.

Het initiatief Boost-pioniers richt zich specifiek op de Smart Industry, een branche die werkt aan verregaande digitalisering van apparaten, productiemiddelen en organisaties. Door deze technische innovaties maakt de Smart Industry branche productieprocessen schoner, socialer en slimmer.

Modderkolk als Boost onderneming

Al jaren wordt er door ons gewerkt aan sociale innovatie. Zo is er in 2011 gekozen om te gaan werken in cellen. Deze cellen zijn te vergelijken met zelfsturende teams, die allen een eigen klant of klantgroep bedienen. Deze cellen zorgen er niet alleen voor dat klanten radicaal centraal komen te staan, maar ook dat er flexibel kan worden ingegaan op veranderingen binnen een specifieke branche. Ook de Modderkolk Bedrijfsschool en de Modderkolk Academy zijn mooie voorbeelden van sociale innovaties. Deze school is opgezet om ons eigen personeel op te leiden tot echte vakmensen met een landelijk erkend MBO diploma. Op de Modderkolk Academy wordt kennis gedeeld tussen collega’s middels korte cursussen waar medewerkers zich voor kunnen aanmelden. Deze cursussen zijn dus door en voor onze medewerkers.

Net als de andere Boost ondernemingen merken wij dat sociale innovaties lonen. Door medewerkers mee te laten denken en te waarderen, neemt de kwaliteit en efficiëntie een bedrijf toe. Het gevoel dat je samen werkt aan de toekomst geeft veel werkplezier en dat stimuleert intrinsieke motivatie.

Simon ontvangt zijn Boost pionier prijs - Sociale innovatie - Smart Industry - Modderkolk Simon ontvangt zijn Boost pionier prijs - Sociale innovatie - Smart Industry - Modderkolk