Stuw watermanagement Modderkolk elektrotechniek publieke sector
Modderkolk industrie Nooteboom elektromonteur elektrotechniek
industrie Modderkolk elektromonteur elektrotechniek Nooteboom

Watermanagement referentie

Keurig binnen budget en planning, zoals we van Modderkolk gewend zijn

Waterschap Roer en Overmaas is verantwoordelijk voor de waterschapstaken in de regio Midden-en Zuid-Limburg. Eind 2013 plaatste Modderkolk op verzoek van het waterschap een nieuwe stroomsnelheidsmeter in de beek De Gulp bij meetstation ‘Azijnfabriek’ te Gulpen.

Doel van het project was om de nauwkeurigheid van de debietmeting ter plaatse te verbeteren. Het bijzondere daarbij was dat het meetsysteem verticaal werd aangelegd, en in de bodem van de beek werd geplaatst.

Twee uitdagingen
Peter Hulst, medewerker peilbeheer: “Een dergelijke manier van installeren levert twee uitdagingen op. Op de eerste plaats kan een verticaal geïnstalleerd systeem beschadigd worden door meegevoerd steenpuin of de gevolgen van vandalisme. En op de tweede plaats kan het de stroming beïnvloeden, waardoor de nauwkeurigheid van het systeem wordt verstoord. Daarom hebben we eerst met Nortek, de leverancier van de apparatuur, naar de situatie gekeken. Vervolgens hebben we Modderkolk gevraagd om het project te coördineren. Niet alleen de elektrotechnische installatie, maar ook de civieltechnische werkzaamheden.”

Binnen budget en planning
“Het hele project is keurig binnen het budget en binnen de planning uitgevoerd. Dat zijn we overigens gewend van Modderkolk. Zij zijn een partner aan wie wij dit soort installatiewerkzaamheden zonder zorgen kunnen toevertrouwen. Dankzij de aanpassing die ze aan het systeem hebben gedaan zijn onze metingen veel nauwkeuriger geworden; hierdoor hebben we tegen relatief lage kosten een aanzienlijke verbetering van ons beekbeheer gerealiseerd.”

119Azijnfabriek