Stuw watermanagement Modderkolk elektrotechniek publieke sector
Modderkolk industrie Nooteboom elektromonteur elektrotechniek
industrie Modderkolk elektromonteur elektrotechniek Nooteboom

Preventief en correctief onderhoud aan rioolgemalen en fonteinen ~ Gemeente Nijmegen

11 februari 2019 -
Preventief en correctief onderhoud aan rioolgemalen en fonteinen ~ Gemeente Nijmegen

“Wij hebben onze installaties goed op orde en daar ben ik trots op”

Modderkolk verzorgt al jaren het onderhoud aan alle rioolgemalen en fonteinen die de Gemeente Nijmegen in beheer heeft. Zowel het preventief onderhoud als het correctief onderhoud naar aanleiding van storingen.

In totaal gaat het om een twintigtal fonteinen en zo’n 140 rioolgemalen. Buiten het contract worden er ook onderhoudswerkzaamheden verricht aan watergeefinstallaties, afsluiters en meetnetvoorzieningen waaronder regenmeters, overstortregistraties en debietmeters.

 Diversiteit aan techniek

“Het achterliggende principe blijft natuurlijk hetzelfde, want het gaat bij al die installaties om water dat we verpompen met een pomp”, vertelt Pieter Verbeet, vakopzichter riolering bij de gemeente Nijmegen. Toch is er wel degelijk sprake van een diversiteit aan techniek: “Rioolgemalen zijn er van groot tot klein. In de wijk Dukenburg hebben we een gemaal waar wel 20.000 mensen hun afvalwater op lozen, maar we hebben ook kleine drukgemaaltjes waar bij wijze van spreken slechts één huis op is aangesloten. En we hebben grote fonteinen op bijvoorbeeld een verkeersplein, maar ook het waterspel ‘de bedriegertjes’ in het centrum waar vooral kinderen veel plezier aan beleven. Daar zit een zwembadinstallatie onder om de waterkwaliteit op peil te houden, mede in verband met de volksgezondheid.”

‘Ze kennen de installaties’

Hoe ervaart Pieter, die zelf ook in de installatietechniek heeft gewerkt, de samenwerking met Modderkolk? “Ze doen het goed. Ze doen het ook al lang, dus ze weten de installaties te vinden, ze kennen de installaties en ze kunnen zelf inschatten wat er op een dag prioriteit heeft. De monteurs weten hoe wij denken, begrijpen hoe wij het willen hebben en spelen daar goed op in. Natuurlijk gaat er af en toe iets mis, dat heb je overal. Maar het wordt altijd op een prettige manier opgelost. Als gemeente hebben wij onze installaties goed op orde en daar ben ik trots op.

Gemeente Nijmegen - onderhoud rioolgemalen - Modderkolk ModderkolkGemeente Nijmegen - onderhoud rioolgemalen - Modderkolk