modderkolk wijchen mailinfo@modderkolk.nl modderkolk wijchen telefoon024 – 648 64 00 Inloggen
Modderkolk techniek wijchen

Watermanagement

Vervanging besturingskasten rioolgemalen ~Gemeente Arnhem

“Absoluut profijt gehad van de goede voorbereiding” In de installatietechniek heb je regelmatig te maken met bijzondere omstandigheden die een project extra uitdagend maken. De

lees meer
Preventief en correctief onderhoud aan rioolgemalen en fonteinen ~ Gemeente Nijmegen

“Wij hebben onze installaties goed op orde en daar ben ik trots op” Modderkolk verzorgt al jaren het onderhoud aan alle rioolgemalen en fonteinen die

lees meer
Nieuwe besturingen voor honderden stuwen en gemalen

Waterschap Rivierenland “Uiteindelijk leidt dit tot meer efficiency op de beheeraspecten: tijd, geld en kwaliteit”   In 2013 ging het zogeheten iWA-project van Waterschap Rivierenland

lees meer
Realisering meetnet ten behoeve van waterontspanning

Samen met Heijmans legt Modderkolk op dit moment de laatste hand aan een bijzonder project in opdracht van Waterschap Rivierenland. Voor de verbetering van de

lees meer
Renovatie rioolgemaal Vredenburg

“Zo’n 3D-meting verdient zich terug“ Rioolgemaal Vredenburg is een van de twee eindgemalen die het afvalwater in Arnhem-Zuid inzamelen en doorpompen naar de zuiveringsinstallatie. De

lees meer
Modderkolk moderniseert slibontwatering

In opdracht van Waterschap Aa en Maas is DGC-lid Modderkolk bezig met de vervanging van een zogeheten decanteercentrifuge. Het gaat om de machine die voor

lees meer
Renovatie en verplaatsing rioolgemaal

“Een modern gemaal met de laatste snufjes” Vlakbij een spoorwegovergang in Wijchen moest een groot pompgemaal worden vervangen. De gemeente vroeg Modderkolk mee te denken

lees meer
Renovatie Goejanverwellesluis

‘Op het gebied van arbo en veiligheid zijn we weer helemaal bij de tijd’. De Goejanverwellesluis zorgt al sinds de 16e eeuw voor de vaarverbinding

lees meer
Realisatie drinkwater pompstation

‘De betrouwbaarheid van onze installatie is van cruciaal belang’. In het dorpje Tull en ’t Waal, in de provincie Utrecht, heeft Vitens onlangs een nieuw,

lees meer
Realisatie chemicaliëngebouw

 ‘Veiliger en prettiger werken door beter toegankelijke installaties’. Eind 2013 is in opdracht van Waterschap Aa en Maas een nieuw chemicaliëngebouw aangelegd bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie

lees meer
Uitbreiding ADCP debietstation

Waterschap Roer en Overmaas is verantwoordelijk voor de waterschapstaken in de regio Midden-en Zuid-Limburg. Eind 2013 plaatste Modderkolk op verzoek van het waterschap een nieuwe

lees meer
Kromme Nol

Kromme Nol

11 februari 2014 -

Ze zijn door en door bekend met de systemen voor waterbeheer Waterschap Rivierenland Renovatie waterkering ‘Kromme Nol’ Waterschap Rivierenland is in het rivierengebied verantwoordelijk voor

lees meer
Aanleg, automatisering en onderhoud installaties

“Wij besparen tijd en geld in het offertetraject, bij de implementatie en in het onderhoud” Waterschap De Dommel Aanleg, automatisering en onderhoud installaties Waterschap De Dommel  is verantwoordelijk

lees meer
Renovatie en uitbreiding RWZI Haarlo

“Een duurzame installatie waarmee we jaren vooruit kunnen” Om te voldoen aan de lozingseisen van de kaderrichtlijnen van de nieuwe Waterwet, voerde Waterschap Rijn en

lees meer
×