modderkolk wijchen mailinfo@modderkolk.nl modderkolk wijchen telefoon024 – 648 64 00 Inloggen
Modderkolk techniek wijchen

Elektrotechnische installaties voor Watermanagement

Waterschappen, gemeentes en Rijkswaterstaat worden steeds meer afgerekend op resultaat. Burgers verwachten dat u uw taken op het gebied van watermanagement op een kostenbewuste manier uitvoert. En terecht natuurlijk.

Als beheerder of installatieverantwoordelijke draagt u echter ook een grote verantwoordelijkheid voor de waterkwaliteit, de veiligheid en het milieu. Hierdoor is er tegelijkertijd veel behoefte aan controle en overzicht.

Oplossingen voor watermanagement

Modderkolk helpt waterbedrijven, gemeentes, waterschappen en Rijkswaterstaat om hun taken op een verantwoorde én kostenefficiënte manier uit te voeren, met oplossingen voor:


Referenties

Vervanging besturingskasten rioolgemalen ~Gemeente Arnhem

“Absoluut profijt gehad van de goede voorbereiding” In de installatietechniek heb je regelmatig te maken met bijzondere omstandigheden die een project extra uitdagend maken. De

meer...
Preventief en correctief onderhoud aan rioolgemalen en fonteinen ~ Gemeente Nijmegen

“Wij hebben onze installaties goed op orde en daar ben ik trots op” Modderkolk verzorgt al jaren het onderhoud aan alle rioolgemalen en fonteinen die

meer...
Nieuwe besturingen voor honderden stuwen en gemalen

Waterschap Rivierenland “Uiteindelijk leidt dit tot meer efficiency op de beheeraspecten: tijd, geld en kwaliteit”   In 2013 ging het zogeheten iWA-project van Waterschap Rivierenland

meer...
Bekijk meer referenties
×