modderkolk wijchen mailinfo@modderkolk.nl modderkolk wijchen telefoon024 – 648 64 00 Inloggen
Modderkolk techniek wijchen

Modderkolk moderniseert slibontwatering

Modderkolk moderniseert slibontwatering

In opdracht van Waterschap Aa en Maas is DGC-lid Modderkolk bezig met de vervanging van een zogeheten decanteercentrifuge. Het gaat om de machine die voor de slibontwatering zorgt bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Oijen, vlakbij Oss.  Aan het project is tevens een tienjarig onderhoudscontract verbonden.

De RWZI had oorspronkelijk twee decanteercentrifuges, die beide het einde van hun levensduur naderden. Voorlopig wordt echter alleen de eerste centrifuge vervangen, om de onderdelen daarvan te kunnen gebruiken als spare parts voor de tweede.
“De nieuwe machine is ontworpen om de gehele slibverwerking in zijn eentje aan te kunnen”, legt projectleider Xandor Eblé van Aa en Maas uit. “De tweede blijft dan beschikbaar voor als we uitval hebben, of piekmomenten.”

decanter-2

Total cost of ownership
Elektrotechnisch installatiebedrijf Modderkolk won het project na een openbare aanbesteding omdat het de beste EMVI-score behaalde; de economisch meest voordelige inschrijving. De total cost of ownership, het totaal aan kosten gedurende de economische levenscyclus van de machine, vormde daarbij een belangrijk criterium.
“Zo’n machine kost natuurlijk een paar centen in de aanschaf, maar het zijn de kosten gedurende de looptijd die het echte verschil maken”, licht Eblé toe. “De mate en kwaliteit van de service die je krijgt is dan heel belangrijk, niet alleen bij oplevering maar tijdens de volledige levensduur. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een partner voor langdurige samenwerking.”

Modderkolk moderniseert slibontwateringPrestatiemetingen
Op dit moment is Modderkolk druk bezig met het aanbrengen van de bekabeling van de machine. Naar verwachting wordt het project begin oktober opgeleverd, waarna er een uitgebreide prestatiemeting zal plaatsvinden. Daarbij wordt niet alleen gekeken of de machine technisch gezien naar behoren werkt, maar ook of deze voldoet aan de afgesproken prestatie-eisen. Als de machine een jaar in gebruik is vindt er nogmaals zo’n meting plaats.
“Twee weken lang meten we elke dag de performance aan de hand van drie parameters”, vertelt Eblé. “Het drogestofgehalte van het ingedikte slib, de hoeveelheid chemicaliën die er is gebruikt, en het energieverbruik. Want die factoren bepalen uiteindelijk samen de kosten van de ontwatering.”

×