modderkolk wijchen mailinfo@modderkolk.nl modderkolk wijchen telefoon024 – 648 64 00 Inloggen
Modderkolk techniek wijchen

Aanleg, automatisering en onderhoud installaties

11 februari 2014 -
Aanleg, automatisering en onderhoud installaties

“Wij besparen tijd en geld in het offertetraject, bij de implementatie en in het onderhoud”

Waterschap De Dommel

Aanleg, automatisering en onderhoud installaties

Waterschap De Dommel is verantwoordelijk voor het waterbeheer in de regio Midden-Brabant. De Dommel wordt hierbij al meer dan tien jaar ondersteund door Modderkolk.

Daarbij gaat het om installatietechnische ondersteuning bij verschillende projecten, zoals de automatisering van stuwen en gemalen, en de aanleg van akoestische debietmeetstations.

Efficiency door standaardisering
Dirk Fleerakkers, projectleider: “Behalve de automatisering van bestaande installaties verzorgt Modderkolk ook de aanleg van nieuwe installaties bij stuwen en gemalen, en het onderhoud aan dit soort installaties. Sinds 2002 maken wij gebruik van één standaard, waardoor de stuwen en het telemetriesysteem technisch allemaal hetzelfde zijn opgezet. We hebben maar één type componenten en sensoren voor alle locaties. Deze standaardisering bespaart ons veel tijd en kosten. In het offertetraject, in het implementatietraject en in het onderhoudstraject. Want het werkt stukken efficiënter.”

Eén aanspreekpunt en eindverantwoordelijke
“Goed onderhoud is essentieel voor ons, want onze installaties moeten altijd goed functioneren. Modderkolk is daarom van begin tot eind gesprekspartner en eindverantwoordelijke. Zij sturen de andere leveranciers aan; wij hebben maar één aanspreekpunt. De mensen van Modderkolk kennen onze locaties en installaties, en zijn goed op de hoogte van onze wensen en eisen. Daardoor vragen projecten nauwelijks vooroverleg. En omdat alles vooraf al duidelijk is, is er nooit sprake van meerwerk.”

×