modderkolk wijchen mailinfo@modderkolk.nl modderkolk wijchen telefoon024 – 648 64 00 Inloggen
Modderkolk techniek wijchen

Modderkolk heeft beste Match!

9 november 2017 -
Modderkolk heeft beste Match!

Afgelopen week werd er door Rijk van Nijmegen Uitdaging de jaarlijkse Beursvloer georganiseerd. Deze Beursvloer geeft maatschappelijke organisaties en bedrijven de mogelijkheid om iets voor elkaar te betekenen. Modderkolk was ook weer aanwezig en won de prijs voor de beste match!

Een succesvolle Beursvloer

Ook dit jaar was de Beursvloer weer een groot succes. De opkomst was met 128 deelnemers hoog, wat een fantastisch resultaat opleverden van 69 matches in 90 minuten tijd. De eerste match werd al duidelijk tijdens de opening van de avond; de Beursvloer vond plaats bij NSG Groenewoud. De avond verliep meer als een netwerkbijeenkomst, dan als een beurs. Directeuren, managers en vertegenwoordigers van maatschappelijk organisaties kwamen in contact en leerden van elkaars expertise.

Beste Match

Elk jaar wordt er aan het eind van de beursvloer bekend gemaakt wie de Beste Match heeft. Dit jaar waren dat Trajectregie Nijmegen en Modderkolk. Trajectregie Nijmegen wil nieuwe studenten graag de mogelijkheid bieden om ervaring op te doen binnen het werkveld en meer kennis te krijgen van de Nederlandse Arbeidsmarkt. Modderkolk, als bedrijf opererend binnen een krappe arbeidsmarkt, lijkt de perfecte match om een mooie verbinding te leggen. Vandaar dat Trajectregie Nijmegen en Modderkolk de prijs ontvingen voor beste Match. Komende periode zal onderzocht worden of en hoe deze match gevormd kan worden tot een realistisch plan.

Veel variatie

Niet alleen Trajectregie Nijmegen en Modderkolk hadden een match, ook vele andere bedrijven en organisaties bleken een match. De verscheidenheid aan bedrijven en organisaties maakten dat er veel variatie tussen de matches was; van een nieuwe vergadertafel tot een coaching sessie met paarden. Al deze matches gebeurden met een gesloten beurs. Toch hebben deze nieuwe verbindingen een waarde van € 66.460!

 

×