modderkolk wijchen mailinfo@modderkolk.nl modderkolk wijchen telefoon024 – 648 64 00 Inloggen
Modderkolk techniek wijchen

Modderkolk jongste deelnemer Nijmeegs Energie Convenant

6 mei 2014 -
Modderkolk jongste deelnemer Nijmeegs Energie Convenant

Gedachte achter het Energie convenant is dat de wereldwijde klimaatverandering alleen door een mondiale inspanning kan worden opgelost. Nijmegen is voor ongeveer ééntienduizendste verantwoordelijk voor de totale mondiale CO2-uitstoot en heeft dus ook een taak dat aandeel terug te brengen. Deze taak biedt uitdagingen en kansen. Bedrijven die open staan voor innovatie en samenwerking kunnen zowel economische als maatschappelijke winst behalen als ze serieus werk maken van energiebesparing. Door de gehele bedrijfsvoering hierbij te betrekken ontstaan naast besparingen op energieverbruik ook vaak verbeteringen ten aanzien van grondstofverbruik, doorlooptijden en afvalstromen.

De deelnemers aan het Nijmeegs Energie Convenant zijn: Alewijnse, ARN, BCTN, DAR, Dura Vermeer, Electrabel, gemeente Nijmegen, Hogeschool Arnhem Nijmegen, N.E.C. BV, NXP Semiconductors, Radboud Universiteit, Royal Haskoning, Smit Draad, Synthon BV, Talis, UMC St Radboud en Modderkolk.

De deelnemende bedrijven en instellingen hebben de afgelopen drie jaar fors bespaard op energie en uitstoot van broeikasgassen. Dit deden zij onder andere door energiezuinig te werken, het wagenpark zuiniger te maken en te investeren in nieuwe technieken. Het resultaat, 905 duizend ton CO2, staat gelijk aan het totale jaarlijkse energieverbruik (gas en elektra) van zo’n 181.000 woningen.

Het merendeel van de deelnemers aan het NEC heeft de ambitie om drie jaar lang drie procent per jaar te besparen ruim gehaald. De gemeente Nijmegen heeft haar doelstelling niet gehaald. Dit komt doordat het isoleren van gebouwen en het verminderen van elektraverbruik nog niet volledig is gerealiseerd. Dit vraagt extra investeringen en zit nog in de planning. Wel heeft de gemeente de afgelopen jaren groene stroom ingekocht.

Afgelopen jaar blijkt ook dat stadsbreed, alle Nijmeegse bedrijven en huishoudens bijna vier procent minder energie hebben verbruikt. Dit tegen de landelijke trend van verdergaande groei in. De grote klimaatbewustwordingscampagne ‘Het Groene Hert’ zal hier zeker aan hebben bijgedragen.

De convenantperiode van het Nijmeegs Energieconvenant is nu na drie jaar verstreken. Bijna alle bedrijven kiezen er voor om door te gaan met de verbintenis en kennis uit te blijven wisselen om ook in de toekomst zoveel mogelijk energie te kunnen besparen. Het NEC staat ook open voor nieuwe deelnemers.

×