modderkolk wijchen mailinfo@modderkolk.nl modderkolk wijchen telefoon024 – 648 64 00 Inloggen
Modderkolk techniek wijchen

Modderkolk niveau 3 gecertificeerd CO2 prestatieladder

23 mei 2014 -
Modderkolk niveau 3 gecertificeerd CO2 prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2 in het milieu. CO2  is de belangrijkste oorzaak van ongewenste klimaatverandering,

Het doel van de ladder is om bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot – en die van hun leveranciers – te kennen en om permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen. De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien de verworven kennis transparant te delen en samen met collega’s, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen.

De CO2-prestatieladder kent vijf niveau’s, hoe hoger het niveau hoe belangrijker de rol van het gecertificeerde bedrijf in de CO2-emissie van externe partijen, zoals klanten en leveranciers en hoe hoger de maatschappelijke bijdrage van het bedrijf bij CO2-vraagstukken en –reductiemaatregelen.

×