modderkolk wijchen mailinfo@modderkolk.nl modderkolk wijchen telefoon024 – 648 64 00 Inloggen
Modderkolk techniek wijchen

Smart Industry – “Industrieterrein? Maak er een efteling van!”

9 mei 2017 -
Smart Industry – “Industrieterrein? Maak er een efteling van!”

Zes deskundigen, waaronder directeur-eigenaar van Modderkolk Simon de Luij, spraken bij de Hogeschool van Arnhem over Smart Industry.  Een interessant onderwerp dat veel invloed lijkt te hebben op bedrijfsvoering in de toekomst.

Smart Industry staat voor het verbeteren van het productieproces door middel van ICT gestuurde machines en robots. Het is een term die bij veel ondernemers bekend is, maar de toepassing is vaak lastiger te realiseren. Veel mkb- bedrijven weten niet waar ze moeten beginnen met optimaliseren, terwijl het doel van Smart Industry, namelijk een sneller, duurzamer en goedkoper productieproces, wel de interesse wekt.

Bedrijfsprocessen vs. bedrijfsketen

Deny Smeets, programmamanager Smart Industry bij de HAN, geeft aan dat de eerste stap voor bedrijven ligt in het verkrijgen van kennis van eigen productieprocessen. Deny Smeets: “Als je je integrale bedrijfsproces in kaart hebt gebracht dan kan je daarin compartimenten identificeren. Je hebt waarschijnlijk zwakke plekken in je bedrijfsvoering of kansrijke elementen. Je zal er sterkte-zwakte analyses op los moeten laten. Vervolgens ben ik voor geleidelijkheid. Niet meteen overschakelen van product A naar product B, nee, de verandering moet passen in je bedrijfsvoering, vanaf de klantvraag tot aan het leveren.”

Simon de Luij, directeur-eigenaar Modderkolk, en Frank van de Weiden, oprichter van TalentNL, gaven beide aan dat er niet alleen gekeken moet worden naar de interne bedrijfsprocessen, maar dat er ook rekening gehouden moet worden met de keten waarin het bedrijf zich bevind. Zo vertelt Frank: “Ziekenhuizen moeten bijvoorbeeld bij het herinrichten van bedrijfsprocessen rekening houden met de wensen van verzekeraars en verwijzers. In sportorganisaties moeten nieuwe talenten ondernemende netwerkers zijn. Dat is bij Smart Industry ook zo. Je hebt mensen nodig die voorbij de bedrijfsprocessen binnen de eigen muren durven kijken. Met een gevoel voor wat er in de buitenwereld gebeurt. Als je dat niet doet dan is het dood in de pot volgens mij. De periferie is het nieuwe organiseren.”

Simon vult het verhaal van Frank aan op basis van zijn eigen ervaring: “Het is belangrijk om de keten waarin je als bedrijf functioneert onder de loep te nemen. Daar zitten vaak knelpunten in. Feitelijk vaak niet in je eigen organisatie maar in de overgangen in de productieketen. Daar is winst te behalen. Als je teveel intern blijft kijken kom je er niet toe de echte knelpunten op te lossen. Dan kom je niet tot bloei. Je moet het breder gaan zien in de ketens, denk ik. Tenminste zo doen wij het.”

Ondanks dat Simon de voordelen van Smart Industry ziet, laat hij zich ook kritisch uit. “Het implementeren van Smart Industry is lastig. Het is daarom slim om je enigszins te verdiepen in Smart Industry om vervolgens tot de conclusie te komen dat je er niets mee wilt doen of juist dat je er veel meer van zou willen weten. Half Smart is zo dom nog niet.”

Personeel

Niet alleen de invoer van ICT gestuurde machines en robots wordt besproken, ook de menselijk factor van Smart Industry wordt uitgelicht. Dany Smeets: “Ik zie dat het personeel de enige constante factor is. Dat moet de dynamiek van verandering per slot van rekening realiseren. Uiteindelijk is een bedrijf een groep personen, met kennis en expertise. Bedrijven moeten daar oog voor hebben en zorgen dat mensen in de omgeving kunnen blijven werken en wonen. Dan zie je enclaves van grote veranderingsbereidheid ontstaan. Want die mensen willen allemaal best veranderen en mee gaan. Maak het leuk. Industrieterrein? Maak er een Efteling van, zou ik zeggen. Zodat zowel werknemers als publiek zich er thuis voelen.”

Ook Frank van de Weiden laat weten dat persoonlijke ontwikkeling erg belangrijk is. “Ontwikkel je talenten, dan ontvouwt zich je loopbaan en dan vergroot je de kans dat het werk wat bij je past jou weet te vinden. Dankzij Smart Industry is er gewoon heel veel nieuw werk. Je kan zomaar een bedrijf beginnen als je bijvoorbeeld de data van Google Analytics goed weet te interpreteren en benutten.”

Bedrijven zouden ook meer mogen investeren in de persoonlijke ontwikkeling van hun personeel, om op deze manier een nieuwe vibe binnen het bedrijf te krijgen. Deny Smeets: “Laat ruimte voor creativiteit van mensen binnen je bedrijf en behoudt het vakmanschap. Zorg voor een balans tussen routinematige medewerkers en de creatievelingen.” Frank geeft daarbij een voorbeeld hoe je persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers kan stimuleren binnen een bedrijf: “Google geeft medewerkers 15% van de werktijd om zelf te besteden aan persoonlijke ontwikkeling. Af en toe moeten ze terugkoppelen wat Google voor voordelen van de zelfstandig ontplooide activiteiten zou kunnen hebben. Reserveer in Nederland eens 5% van de werktijd om die creativiteit te stimuleren. Want daar zit wel je nieuwe life cyclus.”

Joost Bouman, innovatiemakelaar bij regionaal centrum voor technologie RCT Gelderland, vult aan dat het als bedrijf ook mogelijk is om een afsplitsing te realiseren. Deze afsplitsing mag zich volledig richten op innovatie. De trouwe werknemers kunnen daarbij blijven werken voor het al bestaande bedrijf, terwijl de afsplitsing zich richt op de groei van het bedrijf.

Conclusie

De deskundigen ronden af met de conclusie dat ontwikkelingen zeer snel gaan en dat er daardoor ook snelle beslissingen genomen moeten worden. Bij het maken van snelle beslissingen, hoort ook het grotere risico op fouten. Frank van de Weiden eindigt daarom met de uitspraak: “Fouten maken mag, er niet van leren mag niet! En in Sillicon Valley is het DNA zelfs: Maak zo snèl mogelijk níeuwe fouten! Gun creativiteit een kans.”

×